×
Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман
Накратко
НА ЖИВО

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.038 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“


31 Юли 2020, Петък, 08:00 ч.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 350 000.00 лв.

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“ и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.038 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“.

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.038 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“ има за цел да повиши устойчивото развитие на територията на МИРГ „Поморие” от гледна точка на изменението на климата и балансирания подход към околната среда, чрез:

1. Диверсификация на риболовните дейности с оглед на предизвикателствата в следствие от изменението на климата.

2. Засилване на взаимодействието между местната рибарска общност и научните институти с оглед по – лесната адаптация на рибарския район към задълженията, обвързани с изменението на климата.

3. Опазване на околната среда в рибарския район и борба със замърсяванията.

4. Насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници.

Финансовото подпомагане по горецитираните дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.038 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Поморие“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 350 000.00 лв.

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 25 000.00 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 75 000.00 лв.

Финансовата помощ е в размер до 100% от общите допустими разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи, от които  85 на сто  са осигурени от  ЕФМДР и 15 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:

- Общините на територията на МИРГ „Поморие“ - Община Поморие;

- Юридически лица (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

- Физически лица на територията на МИРГ „Поморие”, регистрирани по реда на Закона за рибарството и аквакултурите, които притежават валидно Разрешително за стопански риболов и Удостоверение за придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.

- Юридически лица или Еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по реда на Търговския закон или Закона за кооперациите.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурите за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Проектите по мярката следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ „Поморие“ и кандидатът/получателят на финансова помощ следва да има седалище и адрес на управление или постоянен адрес на територията на действие на МИРГ „Поморие“ и да осъществява дейностите по проекта на територията на МИРГ „Поморие”.

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 24 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за финансирането на следните дейности:

1. Насърчаване на устойчиви практики, които оптимизират използването на рибните ресурси и предлагат нови източници на приходи на рибарските райони.

2. Популяризиране и информиране на местните предприемачи и населението за подходящото поведение и ползването на подходящи технологии, способстващи адаптирането към климатичните промени, опазването на околната среда и биоразнообразието и т.н.

3. Сътрудничество между рибарските общности и научните организации и насърчаването на опазването на околната среда в района.

4. Услуги по почистване и борба със замърсяването.

5. Защита на околната среда в рибарския район с цел запазване на неговата привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните селища с рибарски дейности и съхраняване, и развитие на националното природно и архитектурно наследство.

6. Предпазване на делфините от нежелан улов и съприкосновение с рибарските принадлежности.

7. Закупуване на оборудване за проследяване състоянието на Черно море в обхвата на МИРГ „Поморие“ и извършване на спасителни операции.

8. Изпълнение на мерки от Националната приоритетна рамка за действие (НПРД), по-специално мерки от Плановете за управление на защитените зони и насочени към запазване и възстановяване на биоразнообразието.

9. Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди, с цел ефективно използване на ресурсите.

10. Обединяване на различните заинтересовани страни за решаване на някои от проблемите, свързани с изменението на климата и замърсяването, причинено от източници, разположени край бреговата ивица и в крайбрежни води, които подлагат на риск морските екосистеми и вътрешни водоеми и застрашават добива в тях.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата са публикувани на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg/, на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите - http://www.mzh.government.bg/ и на интернет страницата на МИРГ „Поморие“ - http://mirg-pomorie.eu/.

Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 08.09.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: [email protected].

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Краен срок за подаване на проектни предложения - 17:00 часа на 28.09.2020 г.

Условия за кондидатстване може да видите ТУК.

Условия за изпълнение може да видите ТУК.

Приложение към условия за кондидатстване може да видите ТУК.

Приложения към условия за изпълнение може да видите ТУК.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

 


В категории: Поморие


Макрон отива в Ливан
Макрон отива в Ливан 05/08/2020, Сряда 15:44 0
България Всички новини
Меган Фокс инкогнито в България Меган Фокс инкогнито в България

34-годишната звезда трябваше да дойде у нас още през март, но пандемията отложи работата по филма

Активист на ГЕРБ, пристигнал на конференцията с Мерцедес за 300 хиляди, взриви мрежата Активист на ГЕРБ, пристигнал на конференцията с Мерцедес за 300 хиляди, взриви мрежата

Той се появи с немско возило с регистрационен номер С ТТТТТТ

Насилие над журналист на конференцията на ГЕРБ, от партията се разграничиха от провокациите Насилие над журналист на конференцията на ГЕРБ, от партията се разграничиха от провокациите

Момчета избиха на няколко пъти телефона от ръцете на Полина Паунова

Гери-Никол с „Бентли“ за ЧРД Гери-Никол с „Бентли“ за ЧРД

Родителите на Яката дупара се изръсиха чудовищно за празника на щерка си

Хотели в Турция и Гърция правят безплатни PCR тестове Хотели в Турция и Гърция правят безплатни PCR тестове

Български туроператор пък предлага на своите клиенти безплатен PCR тест за всички, закупили от него ваканция с продължителност минимум 7 нощувки

Това е най-голямата грешка на туристите при обмяна на валута Това е най-голямата грешка на туристите при обмяна на валута

Най-важното е да се занимавате с финансови въпроси предварително и да не разчитате на банкомати на летището

На плаж "Русалка" срещу 6 лв. такса На плаж "Русалка" срещу 6 лв. такса

Кметът на Каварна премахва незаконните КПП-та в курорта

На 15 август всички именици могат да посетят безплатно няколко бургаски атракции На 15 август всички именици могат да посетят безплатно няколко бургаски атракции

По повод Уикенда на Мария, още днес можем да съобщим, че каним всички хора с това име да дойдат и отпразнуват имения си ден в Бургас

Напрежение пред "София Тех Парк": Провокатори скандират „Оставка“ по време на речта на премиера Напрежение пред "София Тех Парк": Провокатори скандират „Оставка“ по време на речта на премиера

Бойко Борисов преди малко започна речта си, протестиращи крещят против кабинета отвън и освиркват министър-председателя

Лекари се борят за живота на тримата, затиснати от ламарините при мелето на Айтоския проход Лекари се борят за живота на тримата, затиснати от ламарините при мелето на Айтоския проход

Състоянието им е критично

Макрон отива в Ливан Макрон отива в Ливан

Франция демонстрира солидарността си и изпрати хора и материали на властите в Бейрут

Ливанският премиер призова света за помощ Ливанският премиер призова света за помощ

Взривът отне живота на над 100 души и опустоши цели квартали

Бизнесмен си купи Ламборгини с пари, отпуснати от властите за коронавируса Бизнесмен си купи Ламборгини с пари, отпуснати от властите за коронавируса

29-годишният Лий Прайс от Хюстън харчил пари за луксозни стоки, недвижими имоти и забавления

Eксплозиите в Бейрут предизвикали трус с магнитуд 4,5 Eксплозиите в Бейрут предизвикали трус с магнитуд 4,5

Взривяването на 2750 тона амониева селитра взе над 100 жертви и рани хиляди

Надал официално отказа участие на US Open Надал официално отказа участие на US Open

Рафа мотивира решението си с коронавируса

80 загинали в Бейрут, апокалипсисът дошъл заради взривени цистерни с амониев нитрат 80 загинали в Бейрут, апокалипсисът дошъл заради взривени цистерни с амониев нитрат

Хиляди ранени при мощните експлозии, търсят тела под отломките на разрушени сгради

Най-малко 10 загинали при взрива в Бейрут, ранените са няколкостотин Най-малко 10 загинали при взрива в Бейрут, ранените са няколкостотин

Премиерът на Ливан Хасан Диаб обяви утре ден на национален траур

Мощна експлозия в Бейрут, има жертви Мощна експлозия в Бейрут, има жертви

Поне двама са загинали, съобщават агенции

Виктория Сикрет обяви фалит, Зара затвори 1.200 магазина! Какво ни очаква? Виктория Сикрет обяви фалит, Зара затвори 1.200 магазина! Какво ни очаква? Очаква ни тежка година, която ще промени изцяло представите ни за света, както и глобалната икономика Booking съкращава всеки четвърти служител Booking съкращава всеки четвърти служител Компанията ще се раздели с около 4000 души от екипа си в глобален мащаб
Илиян Василев Илиян Василев В БТВ маршируват само представители на властта, гради имиджа си на "обективна" телевизия с елементарни покрития от протеста Виц на деня Виц на деня - Жена, кат' умра не ми сваляй халката.
- Що бе, Гоше?
- Ем, нека ГОСПОД види, че съм бил в АДА вече...
Виц на деня Виц на деня - Брат, снощи много се напи!
- Не бях толкова пиян!
- Брат, ти попита майка си има ли деца...
Статус във фейсбук Статус във фейсбук В края на краищата, кафе, и нищо друго, за което да се сетиш. В кризисните ситуации кафето е просто незаменимо!
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева

Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter

Затвори