×
Избори 2021 Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман
Накратко
  • Гърция ще ваксинира цялото население на островите
  • Бразилия ще получи 100 млн. дози от ваксината на Pfizer
  • Две канадски провинции спират да предлагат AstraZeneca за първа доза
  • Pfizer поиска Обединеното кралство да одобри употреба на ваксината при юноши
  • Регистрираха слабо земетресение край Доспат
  • Шофьор блъсна дете в Благоевград и избяга
  • Извънредно положение е обявено заради безредици в израелския град Лод
НА ЖИВО

За година: Родиха се с 4% по-малко бебета, починалите с 15% повече


13 Април 2021, Вторник, 08:59 ч.
Автор: Флагман.бг

В София жените стават майки на 33 години, в Сливен на 22

През 2020г. в страната са регистрирани 59440 родени деца,като от тях 59086(99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 2 452 деца, или с 4.0%, съобщиха от НСИ. Коефициентът на обща раждаемост през 2020 г. е 8.5‰,а през предходната 2019г. -8.8‰.Броят на живородените момчета (30372) е с 1 658по-голям от този на живородените момичета (28714), или на 1000 живородени момчета се падат 945момичета.В градовете и селата живородени са съответно 43829и 15 257деца, а коефициентът на раждаемост е 8.6‰ в градовете и 8.2‰ в селата.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен -11.7‰, и София (столица) -9.9‰.

 В деветнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Видин-5.8‰, и Габрово-5.9‰

Броят на жените във фертилна възраст (15 -49 навършени години) в страната, или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказва съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определя характера на възпроизводството на населението.

Към 31.12.2020 г. броят на жените във фертилна възраст е 1452хил., като спрямо предходната година намалява с 13 хил., а спрямо 2011 г. -със 199 хиляди.През 2020г. броят на децата, родени от майки под 18 години, е 2897. Запазва се тенденцията на увеличаване на броя на децата, родени от жени на възраст 40 и повече навършени години -от 2 284 през 2019г.

Половината (50.5%) от ражданията през 2020 г. са първи за майката, 36.7% -втори, а 12.6% -трети и от по-висока поредност.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените.

През 2020 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.56 и спрямо 2019г. Намалява с 0.02

Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 27.3 години през 2019 г. На 27.5 години през 2020 година. В регионален аспект средната възраст при раждане на първо дете варира от 30.3 години за област София (столица) до 22.5години за област Сливен.

През 2020 г. са регистрирани 1043 случая на многоплодни раждания, което е с 121случая по-малко отколкото през 2019 година. При 1033 от случаите са родени по две деца,а при 10–по три.

През 2020 г. броят на извънбрачните раждания е 35486, или 59.7% от всички раждания.

Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (65.5%) е по-висок отколкото в градовете (57.7%). За 79.6% от извънбрачните раждания има данни за бащата, което означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак.

В регионален аспект най-висок е относителният дял на извънбрачните раждания в областите Ловеч (77.2%) и Враца (76.8%). Този дял е над 50.0% във всички области на страната с изключение на Благоевград (48.0%), Разград (43.8%) и Кърджали (39.3%).

Броят на умрелите лица през 2020г. е 124735, а коефициентът на обща смъртност-18.0‰.

Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 16 652, или с 15.4%.

Смъртността сред мъжете (19.6‰) е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (16.4‰). През 2020г. на 1 000 жени умират 1 122мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (24.2‰)отколкото в градовете (15.7‰).През 2020 г. стойността на показателя за обща смъртност по области е в границите от 13.4‰до 27.7‰.  

С най-висока смъртност в страната са областите Видин -27.7‰, Монтана -25.5‰,Кюстендил и Габрово-по 24.0‰.

В шест области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) -13.4‰.За сравнение през 2019 г. показателят за обща смъртност по области е в границите от 11.8‰в София (столица)до 22.9‰във Видин. През 2020спрямо 2019 г. във всички области на страната се наблюдава увеличение в стойността на коефициента на обща смъртност.

Най-голямо увеличение има в областите Видин -4.8 промилни пункта, Разград и Смолян -по 4.6 промилни пункта. Най-малко е увеличението в областите Бургас -1.2 промилни пункта, София (столица)и Ловеч -по 1.6 промилни пункта.

Показателят за преждевременна смъртност през 2020 г. (20.5%)остава непроменен спрямо предходната 2019година (20.5%).

В стойностите на показателя за преждевременна смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст под 65 години са 13.7% от всички умрели жени, а стойността на този показател при мъжете е 26.6%.

През 2020г. в страната са починали 301 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност7е 5.1‰.За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14.4‰, а през 2019г. -5.6‰.В регионален аспект през 2020г. в общо дванадесет области коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Русе-2.0‰, и София (столица)-2.4‰. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Сливен (11.7‰) и Монтана(10.8‰

През 2020г. са регистрирани 22 172 юридически брака - със7 026 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност8е 3.2‰. Близо три четвърти от всички регистрирани бракове (16 124) са сред населението в градовете.

През 2020 г. 6 649души са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина, като 57.1% от тях са мъже. Сред лицата, изселили се от България 36.1% са на възраст 20 - 39 години.

Най-младите емигранти (под 20 години) са 12.1%, а тези на 60 и повече навършени години -18.9% от всички емигранти. Най-предпочитани от емигрантите дестинации са Германия (22.2%), Руската федерация (14.6%) и Турция (13.0%).Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите, включват български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение или статут за пребиваване в страната.

През 2020г. 37 364 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Относителният дял на мъжете е 52.0%, а на жените – 48.0%.

Сред дошлите да живеят в страната 34.2% са във възрастовата група 20 -39 години, а 32.3% са на възраст 40 -59 години. Най-младите имигранти (под 20 години) са 13.6%, а най-възрастните (на 60 и повече години)-19.9%.Най-висок е делът на имигрантите от Турция (24.3%), Германия (9.6%) и Руската федерация (9.3%).Естествен и механичен прираст на населението.

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението.

След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2020 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на страната е намаляло с 65649 души.Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 9.5‰9. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 7.1‰, а в селата -минус 16.0‰.

С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-3.5) и Варна(-5.7).

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин -минус 21.9‰, следвана от областите Монтана -минус 18.2,и Габрово-минус 18.1‰.В двадесет и една области населението намалява с над 10 на 1000 души през 2020 година.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението в страната оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който през 2020 г. е положителен -плюс30715души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от страната. Изменението на населението в резултат на външната миграция, измерено чрез коефициента на нетна миграция,е +4.410.През 2020г.двадесети четири области имат положителен механичен прираст.

 Най-голям механичен прираст има в областите София(63.0),Перник(26.6), Кърджали(23.2). С намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са областите София (столица)(-11.9‰),Сливен(-2.2%), Смолян (-1.7‰)и Велико Търново (-0.1%).


В категории: Животът


2
Коментара
Флагман.БГ Слънце по морето - вижте прогнозата за деня Слънце по морето - вижте прогнозата за деня 13/05/2021, Четвъртък 08:32 0
2
Коментара по темата
2.
Реалист
13.04.2021 10:24:34
0
0
Хубаво щеше да е лелята да спомене и коментира истината!
Че са починали 124 735 българи е вярно, но че 112 341 от починалите са пенсионери пропусна да каже. Че по тези данни може да се вади извод, че смъртността не е заради болест а целенасочено намаляне на разходите за пенсии. 2020г има починали 12 000 българи които не са пенсионери, което в сравнение с предишни години си е постижение, смъртността от ПТП и от инциденти е драстично намаляла. Смъртността на деца до 1 годинка е значително намаляла заради пропускане на задължителните ваксинации за бебета "поради пандемията".
Целенасочено са измрели онези от, които не може да се дои!
1.
!!!
13.04.2021 09:36:26
0
1
Резултат от управлението на Герб?
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Проверяват твърденията на Светослав Илчовски за издевателства над затворник Проверяват твърденията на Светослав Илчовски за издевателства над затворник Служебният правосъден министър Янаки Стоилов поиска повече конкретика Свързана с ТИМ фирма поема призрачния мол „Странд“ край Бургас Свързана с ТИМ фирма поема призрачния мол „Странд“ край Бургас Силистренското „Камбана инвест“ ЕАД е получило цесия по вземането на основния кредитор - фалиралата КТБ   Разбиха международна престъпна група за финансови измами, действала и у нас Разбиха международна престъпна група за финансови измами, действала и у нас В съвместните действия по неутрализирането на престъпната мрежа се включиха полицейски и съдебни органи на територията на 7 държави Мехмет Али Агджа проговори, работил с контрабандисти у нас Мехмет Али Агджа проговори, работил с контрабандисти у нас След хиляди откази за интервюта в последните 40 години, терористът разкрива кой му е поръчал атентата срещу папата Конкурс за младежи организира евродепутат от БСП Конкурс за младежи организира евродепутат от БСП Участници в него могат да бъдат младежи на възраст между 18 и 29 години Машините за гласуване били добре защитени от хакери Машините за гласуване били добре защитени от хакери Ще са необходими още около 400 за 11 юли, каза говорителят на ЦИК Цветозар Томов В УМБАЛ Бургас пристигна фризерът за замразена кръвна плазма, купен със средства на Община Бургас В УМБАЛ Бургас пристигна фризерът за замразена кръвна плазма, купен със средства на Община Бургас Той вече е инсталиран и зареден с първите количества реконвалесцентна плазма Мартин Пенчев гризе краставици, иронизирайки организатора на гей парада в Бургас Мартин Пенчев гризе краставици, иронизирайки организатора на гей парада в Бургас Този човек е известен с първото видео, в което се задоволява със зеленчуци, твърди Пенчев Шофьорът на самозапалилата се кола от Русокастро почина Шофьорът на самозапалилата се кола от Русокастро почина Състоянието на детето му остава тежко Измамници организират фалшиви игри с числа и източват банкови сметки Измамници организират фалшиви игри с числа и източват банкови сметки Сигналите от потърпевшите потребители във форумите в Интернет са десетки
За пръв път: Жена застава начело на италианските тайни служби За пръв път: Жена застава начело на италианските тайни служби Елизабет Белони е заемала редица важни постове в системата на италианското външно министерство Има ли българска следа в кибератаката на нефтопровод в САЩ? Има ли българска следа в кибератаката на нефтопровод в САЩ? Вече има жена, починала вследствие на този удар, каза Симеон Гаспаров Пандемията от COVID-19 била предотвратима Пандемията от COVID-19 била предотвратима  Според експерти повечето държави са реагирали твърде бавно и не са ограничили вируса Ваксинират и в метрото в Ню Йорк, имунизираните ще пътуват безплатно Ваксинират и в метрото в Ню Йорк, имунизираните ще пътуват безплатно Хората, които са се престрашили да се ваксинират, могат да вземат карта за безплатни пътувания, която важи една седмица Късметлия заряза $26 милиона, не си е потърсил печалбата от лотарията Късметлия заряза $26 милиона, не си е потърсил печалбата от лотарията Срокът на печелившия билет изтича днес Петзнаци се родиха в турския град Измит Петзнаци се родиха в турския град Измит Имената на бебетата - три момчета и две момичета, са Хюсеин, Али, Азат, Азра и Шура Китайци продават мускули за 200 долара Китайци продават мускули за 200 долара От онлайн магазин можете да си купите тяло на античен бог, при това на доста достъпна цена Военни предвиждат гражданска война във Франция заради отстъпки на Макрон пред ислямизма Военни предвиждат гражданска война във Франция заради отстъпки на Макрон пред ислямизма Те се определят като „огнено поколение“, готово да се жертва в борбата срещу войнствения ислям Репресии срещу българи в Македония! Спряха помощите на многодетна майка Репресии срещу българи в Македония! Спряха помощите на многодетна майка Евродепутатът от ВМРО Ангел Джамбазки изпратил остри въпроси към Европейската комисия заради дискриминацията Масовият убиец от Волжка България: Аз съм бог, а хората са биоотломки Масовият убиец от Волжка България: Аз съм бог, а хората са биоотломки Не признавам родителит си и винаги съм мразел всички, признал психопата на разпита
Даниел МИТОВ, зам.-председател на ГЕРБ Даниел МИТОВ, зам.-председател на ГЕРБ ГЕРБ не прилича на НДСВ или на някои други партии еднодневки Виц на деня Виц на деня - Защо се разведохте?
- По здравословни причини.
- В смисъл?
- Като го видя и ми призляваше.
Виц на деня Виц на деня Циганка в предродилна зала.
- Ти с контракции ли дойде при нас?
- Не бе докторе, с такси!
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Май е такъв един месец, в който да идеш на плаж е още рано, а да започнеш диета е вече късно...
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори