×
Бизнес ЮГ София Парламентарни избори 2023 Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Започна националното външно оценяване за учениците от 4 клас
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Министри са променили концесията „Челопеч“ в полза на „Дънди“, прокуратурата смята, че има престъпление


Министри са променили концесията „Челопеч“ в полза на „Дънди“, прокуратурата смята, че има престъпление
Договорът за концесия на находище Челопеч е сключен за 30 години на 19.05.1999 г., като концедентът – Министерският съвет – е представляван от заместник министър-председателя и министър на промишлеността Александър Божков
14 Април 2024, Неделя, 19:00 ч.
Автор: Флагман.бг

Печалбата на концесионера е впечатляваща, а редица министри през годината са подписвали с анекст неизгодната за България концесия

Министри в различни правителства през годините са сключвали допълнителни споразумения с „Дънди Прешъс“ за златното находище „Челопеч“, които са в полза на концесионера и държавният интерес не е защитен. Това е заключението в постановление на Софийската градска прокуратура след проверка на ДАНС.

Тези допълнителни споразумения са дали възможност на чуждата компания да печели още повече от добива и износа на българско злато, като е плащала концесионна такса от едва 1,5% от стойността на добитите подземни богатства, пише Obektivno.bg

Печалбата на концесионера е впечатляваща. Дивидентът на „Дънди Прешъс Челопеч“, регистрирана в Люксембург, която е едноличен собственик на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, за 2022 г. е 241,5 милиона лева, показва справка в Търговския регистър.

Кой и как е променял договора

Договорът за концесия на находище Челопеч е сключен за 30 години на 19.05.1999 г., като концедентът – Министерският съвет – е представляван от заместник министър-председателя и министър на промишлеността Александър Божков.

Впоследствие на 19.09.2000 г. e сключено Допълнително споразумение №1 към концесионния договор, подписано от заместник министър-председателя и министър на икономиката Петър Жотев.

На 27.02.2004 г. е сключено допълнително споразумение № 2 към концесионния договор, подписано от вицепремиера и министър на икономиката Лидия Шулева.

На 10.07.2008 г. е сключено Допълнително споразумение № 3 към концесионния договор, подписано от министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров.

Ha 28.12.2009 г. е сключено Допълнително споразумение № 4 към концесионния договор, подписано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.

На 11.08.2015 г. е сключено Допълнително споразумение №5 към концесионния договор, подписано от министъра на енергетиката Теменужка Петкова.

Софийската градска прокуратура: има данни за престъпление

В постановлението на Софийската градска прокуратура от 2020 г. пише: „При хронологично проследяване на споразуменията към договора за концесия се установява, че всички допълнителни споразумения /общо 5 на брой/ са направени в полза на концесионера.

Така например, с промените в Допълнително споразумение № 1 ca намалени средствата по задължителната минимална екологична програма за първия период на концесията от 9 600 000 щатски долара на 1 374 668 щатски долара, а средствата по задължителната инвестиционна програма от 37 136 00 щатски долара намаляват на 8 302 857 щатски долара. Отменен е контролният съвет, както и задължението на концесионера да осигурява достъп до обекта за осъществяване на контрол. Данните подавани от концесионера нямат гаранция за достоверност, а освен това констативните протоколи не съдържат информация за проведените контролни действия и процедури.

С чл. 16 а, ал. 1 от Допълнително споразумение № 2 се намалява с 50% размерът на ефективно дължимото от концесионера концесионно възнаграждение за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2010г., тъй като били налични неблагоприятни минно-геоложки, техноложки и икономически характеристики на находище „Челопеч“. Същевременно обаче от справката на Министерство на енергетиката е видно, че увеличението на добива от 2004 г. до 2010 г. е от 624 310 тона на 1 088 431 тона, което най-малкото е в противоречие с обосновката на намаляването на дължимото от концесионера концесионно възнаграждение.

С Допълнително споразумение № 2 е отменена и нормата на чл. 8, ал.1,т.5 от първоначалния договор, чрез която е била дадена възможност при резки и трайни изменения на пазарните условия, продължаващи повече от 6 месеца, концедентът (Министерскит съвет) да може да иска актуализиране на техническия проект за експлоатация на находището, както и промяна на концесионното възнаграждение. Докато при сключване на договор през 1999 г. цената на златото е била около 300 щатски долара за тройунция, то към настоящия момент е 1769 щатски долара за тройунция. Така чрез отмяната на чл.8, ал.1, т. 5 от първоначалния договор за концесия държавата няма никаква възможност да защити интереса си и на практика са налице значителни по размер пропуснати ползи.

Съществен проблем създава и отмяната на т.2 от чл. 7, ал.2 от първоначалния договор, която е предвиждала рудата да се преработва на територията на страната при икономическа ефективност или да бъдат предоставени тези права на трети лица, при условие да преработват рудата на територията на страната. След отмяната на този текст от договора, държавата няма възможност да контролира какво количество концентрат се изнася от страната, какво е съдържанието на злато, сребро и мед, дали изобщо има съдържание на други благородни метали.

Контролът се основава по този начин само на подадени от концесионера данни, което не може да гарантира достоверност и сочи формалност при осъществяване на контролните функции. От справката за добитата руда и концентратите от находище „Челопеч“ е видно, че от 2000 г. до момента няма данни какво количество гравитационен концентрат е добито от находището. В констативен протокол №1 от 07.06.2020 г. например е отбелязано, че през 2000 г. съдържанието на злато в гравитационния концентрат е около 50-55%, което означава че и от гравитационния концентрат държавата е увредена под формата на пропуснати ползи.

От предоставените от Агениця „Митници“ копия от актове за Единен административен документ за износ на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД е видно, че освен меден и пиритен концентрат от страната се изнася и лабораторен консуматив Шихта, който представлява смес от суровини. Няма яснота какво е точното съдържание на тази смес, която се изнася извън страната от концесионера.

Следва да се отбележи също, че след проверка от Сметната палата през 2013 г. на министерство на енергетиката е дадена препоръка за разработване на финансово-икономически анализ на концесията и предприемане на действия за постигане на икономически баланс между ползите и рисковете за концесионера и държавата. До момента тази препоръка не е изпълнена, тъй като след няколко обявления нямало желаещи, каквото е официалното становище на министерство на енергетиката. Тези обстоятелства също будят съмнение.

Може да се обобщи, че всички допълнителни споразумения към първоначалния договор за концесия за находище „Челопеч“ до момента са направени в полза на концесионера и в тях не са установява защита на държавния интерес. Чрез направените промени не може да се контролира нито съдържанието, нито количеството на изнесените извън територията на страната концентрати и смеси от находище „Челопеч“, като е налице очевидна тенденция за увеличаване на добивите при намаляване на концесионното възнаграждение, например за периода от 2004 г. до 2010 г., както и невъзможност за актуализиране на концесионното възнаграждение, макар да има значително покачване на цената на златото.

Всички тези споразумения са сключени през годините от съответните министри на енергетиката в съответните разновидности на структурата на министерството през годините като представляващи Министерския съвет. Възложени задачи по проверки са изпълнявали множество служители в министерството на енергетиката, но не те са взели в крайна сметка политическите решения, свързани с допълнителните споразумения към договора за концесия, нито пък е имало какво да направят за изясняване на описаните по-горе въпроси, след като с тези изменения правомощията на държавните органи реално са отнети“, пише в прокурорската преписка.

„Считам, че с оглед на изложеното са налични данни за осъществен състав на престъпление по чл.219, ал.4 във вр. с ал.3 вр. с ал.1 вр. с чл.26, ал.1 от НК от лицата, които са сключили посочените допълнителни споразумения, като неполагането на достатъчно грижи явно продължава и към настоящия момент“, пише в постановлението на прокурор Красимир Кирилов. Той изпраща преписката до Специализираната прокуратура, която беше закрита от парламента през 2022 г. Преди да бъде закрита обаче тя се произнася, като връща проверката обратно на Софийската градска прокуратура. Причината: изтекла е 10-годишната давност за образуване на дело, както и липсва информация министрите да са извършили престъпление с умисъл.

Давността е в сила само по отношение на Допълнително споразумение № 5 от 2015 г., подписано от Теменужка Петкова. С него се въвежда изискването на чл. 14, ал.1 от Закона за подземните богатства страните по договора да третират информацията и документацията за концесията като поверителна информация, което според прокуратурата не е престъпление.

Освен изтеклата давност Специализираната прокуратура посочва, че министрите са изпълнявали решение на колективен орган – Министерския съвет, а „наказателната отговорност в Република България е лична, поради което не може да бъде търсена такава от членове на МС при взeмане на общо решение“.

Въпреки това според прокурор Тодор Денков от Специализираната прокуратура има данни за „неизпълнението или нарушаването на служебни задължения от страна на служители от Отдел „Контрол“ при Дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ на министерството на енергетиката. Те са осъществили „формален контрол при извършваните проверки на място и по документи и не са констатирали своевременно наличните неизпълнения на част от задълженията на концесионера по договора“.

Според доклад на Държавната финансова инспекция от 2021 г. концесионерът не е изпълнил задълженията си по инвестиционната програма по договорa, за което е дължал неустойка от 10% от неизпълнената част от размера на инвестициите за съответния едногодишен период. Тези нарушения обаче не са констатирани от проверяващите държавни служители, които през годините са подавали доклади, че всичко е изпълнено. Затова Специализираната прокуратура връща преписката на Градска прокуратура. Въпреки че има данни за престъпление, дело и виновни няма и до момента, а концесията продължава до 2030 г.


В категории: Политика


Флагман.БГ Рядко застраховаме дома си, колата ни е по-важна Рядко застраховаме дома си, колата ни е по-важна 27/05/2024, Понеделник 19:20 0
21
Коментара по темата
21.
Чичо ти
16.04.2024 11:12:59
0
0
Можеше по две букви в ред!
20.
Марк Твен
15.04.2024 08:42:06
2
8
Българският капитал е отдавна в ръцете на овчари.
Същата е била българската "интелигенция" преди 1944 - Просто ПАРАЗИТИ на нео-феодалната ера.
19.
До 9
15.04.2024 08:41:55
1
8
А Царя...а Боко...и всички други?
18.
До 17
15.04.2024 08:36:21
1
10
Дъщеря му е с участие в Дънди и дъщерните фирми които са им тук...Велосити и т.н.
ДАНС мърши гнусни къде спахте до сега? Мама ви в гърленцето да ибаааа
17.
Фара
15.04.2024 06:35:59
1
15
Трайчо и Теменужка без знанието и наставлението на Борисов няма как да действат.
Борисовите правителства на два пъти са предали интересите на България .
Въпросът е как той се облагодетелствал?
16.
Ротшилд
15.04.2024 02:47:55
0
17
Овчички спите ли?!? Аа добре, спете, нищо че ни крадът и изнасят националното ни богатство, срещу процентче на съответния министър. Гордеете ли се, че сте наследници на Аспарух, Самуил,Раковски,Левски, Ботев и още безрой владетели, възрожденци, революционери и герои дали живота си, за да има територия наречена България. Е вие може да се гордеете с тях, но те се обръщат в гроба! Някой да загаси тока!
15.
))):
14.04.2024 22:22:09
1
21
Петър Жотев - СДС
Лидия Шулева - НДСВ
Петър Димитров - БСП
Трайчо Трайков - РБ (Реформ. блок)
Теменужка Петкова - Герб
14.
Дънди
14.04.2024 22:07:41
0
17
"Дънди крокодилът" е страхотен филм. "Филмът" с Дънди прешънс е пошъл и нагарча! Държавата /в частност продажни чиновници /подарява реално българското богатство /находища от злато ,сребро ,иридий ,платина / на ....?Срещу някакви стотинки!От 2014 година към днес златото толкова се удвоило за тройунция.Някакви корекции в договора за концесия?
13.
до 12
14.04.2024 22:03:02
1
12
Служебният министър на икономиката Кирил Петков и началникът му Румен Радев са се срещали с Н. Пр. посланика на Канада за Румъния, България и Молдова Анник Гуле, а визитата на посланика е документирана на 30 юни 2021 на страницата й в социалната мрежа.

Президентството ни и служебният му кабинет обаче пазят пълно мълчание за визитата, която се оказва, е официална.
12.
До 7
14.04.2024 21:55:36
12
14
Пич, в България няма Канадско посолство. Най-близкото посолство е в Румъния.
В България има почетен консул, който да защитава интересите на канадските граждани... И знаеш ли кой е този консул? Иво Прокопиев. Честита баня!
11.
Златьо
14.04.2024 21:50:01
1
32
България е една от най богатите държави на златни, сребърни залежи . Редкоземни метали, и някакви крадливи копелета срещу мижави милион пари са продали и продават националното богатство! После сме били най бедната европейска държава! В Китай разстрелват такива "бизнесмени"!
10.
Bai
14.04.2024 21:27:21
0
8
А добро утро!
9.
Златко
14.04.2024 21:22:14
1
18
За да има справедливост
Лидия Шулева за 20 год в СЛИВЕНСКИЯ ломкине да и арйнат бръчките
А Жотев,Хампарцумян ,Костов в Кремиковския ама не манастир ав ЗАТВОР А
8.
1
14.04.2024 21:02:59
1
11
хеахеахеа докат цъкнеш на +/- на някои коментари и идват по 10 минуса в секунда
7.
Киро Канадския заврян зет
14.04.2024 21:01:28
2
18
Първо с Канадския посланик се срещна за да не се засягат Канадските интереси!?!
6.
Хахаха
14.04.2024 20:43:18
0
24
Злато изнасят боклък внасят браво .
5.
Ха ха
14.04.2024 20:40:47
1
27
В Канада концесионера плаща 50 % концесионна такса, от добива на година...
Тука на територията ......
Неизгодните за държавата сделки са нищожни.....и това може лесно да се докаже ,а Дънди да връща пари....могат да се приложат концесионни договори от Канада, Норвегия или Венецуела....
4.
Бургазлията
14.04.2024 20:02:24
25
24
Две правителства на бай Ганьо Банкята ....мда
3.
И
14.04.2024 19:40:01
18
30
Волен Сидеров , и Коцето сега говорят за това злато, но никой досега не им обръщаше внимание !
Не че и сега някой ще посмее да нарита американците или там каквито са !
2.
Гордън дьо Блъф
14.04.2024 19:28:31
2
39
На Ал Бож ли му казваха мистър 10% навремето? Отдавна ставките надхвърлят 30%
1.
Народна Република България !
14.04.2024 19:27:03
20
51
Целия ни капиталистически елит след 89та е за Белене !
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Петко Мутанта ж.к. "Меден рудник", който преби с прът гаджето си, отива в пандиза Петко Мутанта ж.к. "Меден рудник", който преби с прът гаджето си, отива в пандиза Зловещата сцена с крясъци и счупени прозорци се разигра в апартамент в блок 87, грози го присъда до 12 г. 11 неща, които емоционално зрелите жени НЕ толерират във връзка 11 неща, които емоционално зрелите жени НЕ толерират във връзка Ето кои са те  Какво се случва с тялото ни, ако спрем да правим секс Какво се случва с тялото ни, ако спрем да правим секс Ако сме сексуално активни, със сигурност ще усетим много разлики, ако попаднем в "сух" период Треньорът на ФК "Черноморец 1919": Напускам, виновен съм за изпадането! Треньорът на ФК "Черноморец 1919": Напускам, виновен съм за изпадането! Не съм безотговорен човек, обяви футболният специалист Момичета, пазете се - това са най-мистериозните мъжки зодии във връзките Момичета, пазете се - това са най-мистериозните мъжки зодии във връзките Ето кои са те  Рецепта за солен кекс с шунка и краставички Рецепта за солен кекс с шунка и краставички Идеален за закуска, пътуване или пикник 7 златни правила за ефективно и дълготрайно отслабване 7 златни правила за ефективно и дълготрайно отслабване Ако не искате да се тормозите с тежки и ограничаващи диети, спазвайте тези правила Издирват я под дърво и камък, а тя инвестирала в луксозни вили и апартаменти в Дубай Издирват я под дърво и камък, а тя инвестирала в луксозни вили и апартаменти в Дубай Информацията е от изтекли данни от поземления и кадастрален план на емирството Акция в кв. Победа! Бургазлийка крила 74 свивки канабис в кутия от крем за ръце и под чергата Акция в кв. Победа! Бургазлийка крила 74 свивки канабис в кутия от крем за ръце и под чергата Полицейски служители буквално оглозгали дома на 51-годишната жена, арестувана е за срок до 24 часа   500 лв. глоба в Бургас, ако си вземеш кучето с теб на плажа 500 лв. глоба в Бургас, ако си вземеш кучето с теб на плажа Ограничението влиза в сила от официалното откриване на плажните ивици, когато те са обезпаразитени, почистени и подготвени за туристите
Тръмп срещу Байдън - кой е начело в проучванията Тръмп срещу Байдън - кой е начело в проучванията И двамата мъже са непопулярни, изборите ще бъдат референдум за това кой от тях според американците е по-малко лошият вариант 3000 жертви и над 30 000 заразени с ХИВ и хепатит във Великобритания 3000 жертви и над 30 000 заразени с ХИВ и хепатит във Великобритания Нов доклад разкри огромен скандал в Обединеното кралство Култова световна марка е пред фалит Култова световна марка е пред фалит Тя беше взела и от пазарния дял на Найк Кмет е обвинен в корупция след измама от „ясновидка” Кмет е обвинен в корупция след измама от „ясновидка” Тя го призовала да ремонтира къщата ѝ и да плати за почивките ѝ с публични средства Хари Кейн взе Златната обувка Хари Кейн взе Златната обувка Англичанинът вкара 36 гола в 32 мача за Байерн ГМО комари се включват в борбата срещу маларията ГМО комари се включват в борбата срещу маларията Комарите преносители представляват сериозна регионална заплаха Бунт в Палма де Майорка срещу туристите -  "Вървете си вкъщи!" Бунт в Палма де Майорка срещу туристите - "Вървете си вкъщи!" Над 10 000 души вдигнаха плакати "Вървете си вкъщи!" Войната в Украйна - развръзката предстои, може и без Путин да бъде свален от власт Войната в Украйна - развръзката предстои, може и без Путин да бъде свален от власт В Швейцария на 15 юни се очаква среща на повече от 80 държави, където Русия нямало как да излъже 12 пострадали при турбуленция по време на полет над Турция 12 пострадали при турбуленция по време на полет над Турция При кацането самолетът беше посрещнат от службите за спешна помощ Столтенберг пристигна в София заради Парламентарната асамблея на НАТО Столтенберг пристигна в София заради Парламентарната асамблея на НАТО Той ще се срещне с българския премиер Димитър Главчев
Калин СТОЯНОВ, вътрешен министър: Калин СТОЯНОВ, вътрешен министър: Няма да допуснем намеса и дезинформация в изборите Виц на деня Виц на деня Стюардесата влиза при пилота и казва:
- В салона имаме еврейски терорист с бомба.
- И какво иска?
- За сега нищо. Просто продава парашути.
Виц на деня Виц на деня - Защо спортуваш?
- Защото спорта ми дава усещането, че имам хубаво тяло като съм гол.
- На мене такова усещане ми дава алкохола...
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Младоженецът разбра, че нещо не е както трябва, когато от странана булката дойдоха само тираджии и моряци...

Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори