×
Войната в Ивицата Газа София Парламентарни избори 2023 Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Близо 1 тон контрабанден чай и подправки задържаха митническите служители на МП Лесово
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Управлението на агент Иван в департамента за усъвършенстване на учители в СУ


Управлението на агент Иван в департамента за усъвършенстване на учители в СУ
Проф. Димитър Веселинов бе награден със синя лента на церемония в СУ през декември, докато синдикалният водач в университета му иска оставката
20 Март 2023, Понеделник, 15:31 ч.
Автор: Лъчезар ЛИСИЦОВ, снимка: uni-sofia.bg

Проф. Димитър Веселинов стана директор на ДИУУ преди три години, а звеното вече е без нужния брой преподаватели, за да съществува

Каква част от обученията и изпитите на българските учители в Софийския университет (СУ) за допълнителната им квалификация се провеждат реално и честно? „Флагман“ повдигна въпроса още през 2018 г. след сигнал на преподаватели от Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) към СУ. Те описаха процеса по придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС) в един от най-рейтинговите университети у нас като бутафория.

Въпросното обучение могат да правят висшите учебни заведения съгласно Наредба 12 от 2016 г. на министъра на образованието и науката. Успешното му преминаване е свързано с увеличаване на възнагражденията, както и на възможностите на учителите за растеж в кариерата. И по-важното от обществена гледна точка – това би следвало да повиши нивото на преподаване в училищата, което означава и по-качествено образование в тях.

Смяна на директора

Критикуваната за управлението на Департамента в СУ Росица Пенкова бе сменена през 2020 г. от Димитър Веселинов. Дали обаче това е подобрило ситуацията?

Нищо подобно, твърдят понастоящем преподаватели, свързани с ДИУУ и пожелали анонимост. След смяната на Пенкова злоупотребите са още по-фрапантни, алармират те пред „Флагман“.

През последната година поне две комисии от Софийския университет (СУ) са проверявали дейността на звеното след множество сигнали срещу ръководството му.

Комисия проверява ръководството на ДИУУ

Едната е назначена със заповед на ректора Анастас Герджиков от 28 март 2022 г. Целта й е била „да извърши цялостна и всеобхватна проверка на учебната, финансовата и административната документация“.

На 13 април проверяващата комисия е провела среща с преподаватели и служители от ДИУУ по повод управлението на директора проф. дфн Димитър Веселинов, сочи докладът на комисията до ректора, с който „Флагман“ разполага. Разгледани са общо 15 сигнала – 13 от тях са срещу, а два в полза на проф. Веселинов.

В доклада от май 2022 г. са описани трудности, които комисията, състояща се от председател (проф. дюн Цветан Сивков) и шестима членове, е срещнала при своята работа. Бил е затруднен достъпът на проф. Бончо Господинов – член на комисията, до сградата на ДИУУ и до част от учебната и административната документация.

Зам.-ректорът на СУ доц. Георги Вълчев, в чийто ресор попада контролът върху ДИУУ, както и комисията помолили Димитър Веселинов да излезе в отпуск, докато тече проверката. Последният обаче не пожелал да го направи. Не бил осигурен и достъп до финансовата документация на ДИУУ.

Констатираните слабости в хода проверката са в няколко направления: лош микроклимат, затруднена комуникация и усложнени лични взаимоотношения; неподписани протоколи в т.ч. протоколи от проведени изпити; слабости в кадровата политика при обявяване на конкурси; слабости в документацията на ниво катедра; слабости в издателската дейност; забавяне на издаването на свидетелства за завършени курсове в Департамента; липса на отчети от проф. Веселинов като лектор в ДИУУ; вероятни проблеми при отчитането и разходването на средства.

Комисията е излязла и със съответни предложения. По отношение на ръководството – проф. Веселинов да положи усилия за подобряване на микроклимата в ДИУУ; да участва в работата на катедрата/катедрите само в случаите, когато това е абсолютно необходимо за работата на ДИУУ, без да гласува и без да предлага проекти за решения; да направи необходимото и да представи отчети в качеството му на лектор в ДИУУ, в това число и финансовия израз на тази му дейност.

Комисията предлага и да се създадат две катедри; да се разгледа внимателно кадровата политика и да се предприемат необходимите действия за нейното подобряване; да се сложи ред в документацията на ниво катедра; да се сложи ред в издаването на изпитни протоколи и тяхното подписване; да се създаде система, която позволява равномерно разпределение на лекционните курсове сред преподавателите; да се направи необходимото за актуализиране на сайта на ДИУУ и на информацията на ДИУУ на сайта на Университета.

„Флагман“ отправи въпроси към ръководството на СУ по повод доклада и сигналите на преподаватели.

Ректорът не може да уволни директора

От пресцентъра на Университета изпратиха отговор от ректора проф. Анастас Герджиков.

„Проф. Димитър Веселинов е избран за директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) от Общото събрание на Департамента след изтичане на редовните мандати на предишния директор проф. Росица Пенкова. Изборът му е напълно легитимен и не е оспорен от членовете на Общото събрание“, обяснява проф. Герджиков.

„Встъпването му в длъжност, за съжаление, съвпадна с тежкия ограничителен режим, при който бяхме принудени да работим от началото на ковид-пандемията и това е породило известни проблеми в организацията и вътрешната комуникация при функционирането на административната дейност и учебния процес в Департамента. Вследствие на това, към мен, в качеството ми на Ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бяха отправени сигнали и жалби от отделни служители и преподаватели в ДИУУ, които се отнасяха до различни аспекти на вътрешноорганизационния живот и образователната дейност на Департамента“, добавя г-н Герджиков.

Тъй като били сезирани и другите контролни органи на Софийския университет – Контролният съвет и Етичната комисия, както и представителите на синдикалните организации, ректорът на СУ потвърди, че е назначил комисия, която се срещнала както с всички податели на жалби и сигнали, така и с директора на Департамента проф. Веселинов.

„Обобщаващият доклад, който комисията изготви, действително констатира влошен работен микроклимат и препоръчва да бъдат предприети мерки за неговото подобряване, както и за възстановяване на нормалния колегиален диалог между ръководството на Департамента и служителите и преподавателите в него. Също така препоръчва да бъдат осъществени по-детайлни проверки от специализирани комисии на административната, преподавателската и финансовата дейност на ДИУУ, които предстоят.

Този доклад има предварителен, вътрешен характер и с него са запознати както ръководството на Департамента, така и колегите, които са подали въпросните жалби и сигнали. Поради тази причина, на този етап намирам за излишно неговото публично огласяване чрез медиите, тъй като подобен акт би допринесъл за допълнително нагнетяване на напрежение сред колектива на ДИУУ и вместо да спомогне за нормализиране на отношенията в него, ще предизвика обратен ефект.

Разбира се, след приключване на допълнителните проверки, ще бъдете запознати с управленските решения, които мога да предприема съобразно правомощията, които имам според Правилника за устройството и дейността на Софийския университет и които са силно ограничени по отношение на пряко вмешателство в работата на различните факултети и департаменти на Университета. В тази връзка Ви обръщам внимание, че не ректорът назначава и уволнява директора на ДИУУ, тъй като съгласно Закона за висшето образование изборът му се провежда от Общото събрание на самия департамент“, заключава проф. Герджиков в отговора си до „Флагман“.

В ДИУУ няма напрежение според Веселинов

Потърсихме мнението и на самия Димитър Веселинов. Той пожела да отговори писмено на въпросите ни.

Проф. Веселинов не смята, че положението в ДИУУ се е влошило още повече, след като той е станал директор през 2020 г.

„Считам за неоснователни каквито и да са твърдения, че в моя мандат е налице влошаване на реалната работа и отношения в ДИУУ. Постарал съм се да го превърна в изследователски департамент, в чиято научна и публикационна дейност се включиха преподаватели и учители. Свидетелство за това са трите международни форума, организирани в департамента през 2020, 2021 и 2022 година, както и увеличеният брой публикации не само в електронното списание на ДИУУ, но и в реномирани издания и списания с импакт фактор в страната и в чужбина. Беше завършен основният ремонт на общежитието към ДИУУ. Поднови се покривът на учебния корпус, цялостно се ремонтира петият етаж и започна ремонт на втория етаж. Преподавателската натовареност бе разпределена равномерно и се създадоха условия за осъществяване на проектна дейност от всички членове на преподавателския състав. Повишиха се изискванията към качеството на работа на административния и преподавателски състав“, пише Димитър Веселинов.

„Не зная каква част от преподавателите одобряват или не одобряват моите действия, които са строго в съответствие със законите в съответната материя, както и с общото законодателство в страната. Годишният отчет за изпълнението на дейността ми като директор на последното Общо събрание на ДИУУ беше приет с мнозинство, като имаше само 3 гласа въздържали се и нямаше нито един глас против“, пише още директорът на ДИУУ.

„В момента (отговора на проф. Веселинов получихме на 25 януари – б.а.) в ДИУУ има 14 преподаватели на академична длъжност и един преподавател на длъжност трето ниво изследовател (R3). Към момента (това е публична информация на сайта на Софийския университет) са в ход 4 конкурса за асистенти, които са планирани още през 2021 г. През 2022 г. са планирани още три конкурса за академични длъжности, които предстои да се обявят през настоящата година съгласно нормативните изисквания в Софийския университет. По настоящем в ДИУУ има една действаща катедра (което не противоречи на Закона за висшето образование и на правилника на СУ) с тенденция да се открие още една, ако академичният състав на ДИУУ вземе такова решение“, посочва още Димитър Веселинов.

Формално обучение - няма такова нещо

Продължават ли практиките на формално провеждане на обучения и на изпити на учители, както твърдят анонимно преподаватели в ДИУУ?

„Считам, че няма основания и факти за формално отношение от страна на преподавателите в ДИУУ“, пише проф. Веселинов. „Колегите постоянно актуализират съдържанието на своите курсове и следят новостите в областта на педагогиката и дидактиката. Доказателство за това е и повишената научна дейност на преподавателите, както и отразяването на съвременните изисквания към учителите в съответствие с българската и европейска образователни политики. Доказателство за реалното провеждане на обучението и оценяването е и засиленият контрол за плагиатство както при курсистите, така и при преподавателите в ДИУУ. Това неминуемо се отразява и на изпитните резултати. Завишеният процент на неиздържали отделните изпити учители е именно доказателство за качеството и НЕформалното преподаване“, коментира директорът на ДИУУ.

Димитър Веселинов обаче не отговори на конкретните въпроси - по време на неговия мандат има ли случаи на учители, които не са издържали изпит, колко са и какъв процент съставляват те?

По отношение проверката на комисията от СУ и нейния доклад Димитър Веселинов твърди, че не е запознат с него, което противоречи на заявеното от ректора Анастас Герджиков.
„Не съм запознат с доклада на комисията, тъй като не ми е връчен по надлежния ред, за да депозирам отговор и евентуално възражения, ако се окаже, че направените препоръки са необосновани. В тази връзка след като не разполагам с тези препоръки, не мога да уточня какво е направено във връзка с тях“, пише проф. Веселинов.

„След тази проверка работата в ДИУУ продължава в обичайния си ритъм и условия. Ако има някакви претенции относно моята или на колегите дейност, те трябва да се заявят лично и открито, подкрепени със съответните факти.

В никакъв случай не мога да твърдя, че съжалявам за поемането на поста директор на ДИУУ. Дейността ми е била и ще продължава да бъде в съответствие с нормативните изисквания, вътрешните организационни актове на СУ и академичната етика. В ДИУУ няма напрежение. Възможно е да има известно недоволство у някои колеги във връзка с предприетите по време на мандата ми реформи, но това не е необичайно, когато едно статукво бива нарушено и има субективни убеждения. Усилията ми са насочени към повишаване на качеството на преподавателската работа и към стимулиране на научната работа, за което свидетелства повишената публикационна активност на колегията, но стремежът ми е да се подобри материалната база, в която е разположен ДИУУ“, пише Димитър Веселинов.

ДС - това е личен въпрос

Преподаватели са раздразнени и от принадлежността му към службите за сигурност по време на тоталитарния режим. Според комисията по досиетата той е бил агент Иван в управление VI-II-I на Държавна сигурност (ДС). Попитахме проф. Веселинов как ще коментира това и бил ли е член на партия.

Според него това са „лични въпроси, на които не би следвало да отговарям, тъй като не са поставени по надлежен ред и от надлежен орган“.

Той обаче добавя: „В рамките на професионалната добронамереност и академичната етика мога само да твърдя следното: Въпросът за моята „принадлежност“ към службите за сигурност по време на тоталитарния режим е приключен с Решение на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Не съм бил и не съм член на партия, никога не съм се кандидатирал за постове, подкрепен от политическа партия.“

Преподаватели твърдят, че срещу проф. Веселинов са подавани сигнали дори в прокуратурата.

„Нямам информация за заведени официални сигнали и образувани преписки срещу мен в Прокуратурата, нито съм призоваван по какъвто и да е повод за даване на информация по работата на ДИУУ от страна на съответните разследващи органи в РБ“, отговаря обаче той.

Ескалация на напрежението

Въпреки че Димитър Веселинов се опитва да успокои ситуацията, скандалите като че ли набират още по-голяма сила. През последните няколко месеца те вече се обсъждат и на заседания на Академичния съвет на СУ.

На едно от тях - на 21 декември 2022 г., проф. Веселинов е призован да си подаде оставката от проф. Георги Петров – лидер на синдикалните организации към СУ и член на ръководството на ФУНИС (Федерация на университетските синдикати).

Той за пореден път поставя за разглеждане няколко проблема, които засягат преподаватели в Департамента, сочи справка на „Флагман“ с протокола от заседанието, с който разполагаме.

Проф. Петров припомня, че ректорът на СУ е назначил комисия в ДИУУ. След това обаче нямало реакция и нещата се задълбочили.

Синдикалният лидер навлиза в конкретика. Според него проф. Веселинов се намесил грубо в работата на една от катедрите, без да има това право, защото не е неин член, и предложил даден конкурс да бъде отложен, като включително гласувал за това. В резултат била ощетена „млада колежка“, чийто договор изтекъл и тя не успяла да се яви на конкурса, за да продължи да работи в СУ.

Георги Петров поставя въпроса и за обучавани в Департамента учители. Те били задължени да имат две публикации, които да представят накрая и които следва да бъдат оценявани. Имало традиция поне една от публикациите да е в електронното списание на ДИУУ. Обучаваните подали статиите и си платили за публикуването им. Няколко месеца по-късно обаче получили писмо от администрацията, че поради изчерпване лимита на електронното списание няма как да публикуват в него. Част от тях били приканени да се включат в юбилеен сборник по повод 60-годишнината на проф. Димитър Веселинов.

Ректорът на СУ на няколко пъти се опитва да прекъсне проф. Петров с аргумента, че навлиза в твърде големи подробности и го приканва да напише докладна записка.

„Аз се опасявам, че ще го напиша това, защото има съмнение, че два пъти се плащат тези статии, но не знам дали ще обърнете внимание. Дали ще разпоредите да се извърши тази проверка. Ние правим тази проверка и ще Ви дадем резултатите, ако тук университетът не е в състояние“, отговаря проф. Георги Петров.

Департаментът е нелегитимен

Той коментира още: „Ами и без това Департаментът в момента е нелегитимен. Той е с 13-членен състав, а трябва по закон 14-членен състав. Ами ако тия трима колеги, за които аз ви прочетох едни допълнителни неща, може би ще Ви ги напиша по-късно, ако решат утре да напуснат, там ще останат 10-11 човека. Вие сте сезирани, че Департаментът не съществува. Той трябва да бъде закрит.“

„Ние проваляме департамента. Той загива. Защо да не го преобразуваме с две решения на Академичния съвет едно след друго – закриваме го и веднага откриваме с малка промяна“, предлага изход от ситуацията Георги Петров.

Или оставка, или мерки

„Това, което ни остава да направим, е, не искам да звучи като някаква заплаха, закана или така нататък, но ние търсим възможности, без да се шуми много да се реши въпросът. Разбира се, ще сезираме на първо време Министерството на образованието и науката и това, което е крайна мярка, излезе като предложение от Управителния съвет, да дадем една пресконференция. И ще ви кажа – това, което ще кажа, и всичко, което ви говоря, аз имам документи за това. Пресконференция на тема: Бивш агент на Държавна сигурност издевателства над служители от департамент. Кой и защо го назначава, не взема мерки“, предупреждава още проф. Петров.

Предложението му е проф. Веселинов да си подаде оставката или ректорът Герджиков да вземе дисциплинарни мерки.

Георги Петров пита: „Какво правим ние, как ще защитим тези наши синдикални членове. Които са не само на ФУНИС, те са наши преподаватели, на Софийския университет. Едно от нещата, разбира се, аз призовавам проф. Веселинов да си подаде оставката. Проф. Веселинов, най-лесно е за г-н ректора и за Академическия съвет и за ФУНИС, подайте си оставката.“

Проблеми с дипломите

На друго заседание на Академичния съвет – в края на януари, се повдига и друг дълго отлаган проблем. Това прави деканът на ФНОИ проф. дпн Милен Замфиров.

ФНОИ е Факултет по науки за образованието и изкуствата към Софийския университет. Той е приемник на Факултета по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) и Факултета за подготовка на детски и начални учители (ФПДНУ).

ФНОИ също като ДИУУ може да прави обучения на учители. Проблемът е, че съответните свидетелства за придобиване на ПКС може да издава само Департаментът, ръководен от Димитър Веселинов. По неясни причини обаче част от завършилите ФНОИ не са получили съответните удостоверения. От това те губят и финансови средства, които им се полагат към месечната заплата за допълнителната квалификация.

Оправданието на проф. Веселинов е, че завършилите обученията не подават заявленията си за издаване на дипломите по правилния начин.

В конкретния случай става въпрос за 51 човека, изредени в списък, което на Академичния съвет се коментира и от ресорния зам.-ректор Георги Вълчев.

„За мен е недопустимо заради наши вътрешни неуредици да издевателстваме над 51 човека, които са изброени в този списък“, казва доц. Вълчев и предлага поредна комисия да проучи проблема, което е одобрено, въпреки че директорът на ДИУУ Димитър Веселинов не е съгласен.

Ректорът в безизходица

Ректорът на СУ Анастас Герджиков, изглежда, е вдигнал ръце и не знае как да реагира. Преподаватели подозират, че това е свързано и със зависимости.

На един от последните академични съвети проф. Герджиков, който през 2021 г. бе и кандидат за президент, коментира: „Бих могъл да наложа някакво малко дисциплинарно наказание като забележка, но това не виждам какво ще промени в Департамента. Според мен изходът от ситуацията е спорещите страни в Департамента по някакъв начин да се разберат. Казвал съм това многократно на проф. Веселинов, казвам го и на Вас, не виждам друг начин да се излезе от ситуацията. Няма да стане с оставки, няма да стане с някакво еднолично уволнение от моя страна, няма да стане според мен и с отзоваване вътре в департамента. Единственият начин е наистина да заработят заедно тези хора.“

Синя лента 

Междувременно, въпреки скандалите, през декември Димитър Веселинов бе удостоен от университета с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента. Отличието му бе връчено лично от ректора Анастас Герджиков.

То е във връзка с постиженията на проф. Веселинов в областта на филологията, емпрунтологията, лексикографията и лингводидактологията, за дълготрайната му преподавателска дейност, както и във връзка с неговата 60-годишнина, съобщиха от СУ.

Любопитно е обаче какво предстои като развитие на ситуацията в ДИУУ.

Стои и по-големият въпрос - какво е нивото като цяло в департаментите за допълнителна квалификация на българските учители в другите университети, ако в уж най-реномираното висше учебно заведение у нас има подобни неуредици и обвинения в злоупотреби.

 

 


В категории: Просвета


5
Коментара
Флагман.БГ 13 причини дa приемете с гордост малките си гърди 13 причини дa приемете с гордост малките си гърди 26/02/2024, Понеделник 20:40 1
5
Коментара по темата
5.
Молба
22.03.2023 17:27:57
1
4
Време е разследващата журналистика да навлезе в блатото на департаментите и центровете за квалификация във висшите училища. МОН да си оправи наредбите, да не се дава възможност за паралелни структури, които да раздават свидетелства за всякакви квалификации по учебна документация без акредитация. Сега под прикритието на институционалните акредитации всеки университет заобикаля акредитациите, които са задължителни за факултетите и прави пари без някой да контролира качество.
4.
Сократ
21.03.2023 09:26:51
1
6
Няма ли прокуратурата да бъде сезирана или да се самосезира. Въпросният Димитър Веселинов заедно с Росица Пенкова се гаврят прекалено дълго с българските учители, взимат подкупи, издават неправомерно дипломи и още.... . От хора във въпросното ДИУУ пък се знае в целия Университет за фалшификациите на служебна документация, злоупотреба с власт и още много.....
3.
Питайте агент Иван...
20.03.2023 23:00:48
1
11
...за контактите му с една мадам със съмнителна репутация от друг голям университет и далаверите, които въртят двамата с незаконосъобразни конкурси, нагласени журирания и назначения на разследвани лица с доказани контакти с осъждани престъпници, овладяване на научно списание, в което, за да публикуваш, трябва буквално да им излижеш задните части и още, и още... Проверете в кой университет се вихри скандал с незаконни конкурси и връзката на агент Иван с три от тях. Разровете още и ще видите каква смрад ще изкарате тепърва.
2.
exPhD
20.03.2023 19:22:17
2
7
Имам допълнение към статията Ви, подплатено с богат писмен материал...преписка така да се каже.
1.
Искам да ми отговорите на един въпрос!
20.03.2023 16:24:27
4
14
И след като Флагман толкова много пита, да попитам и аз има ли завършили журналистика от екипа на Флагман? Защото ако има, аз сериозно ще загубя доверие в българското образование
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
20 начина, по които мъжете изразяват любовта си без думи 20 начина, по които мъжете изразяват любовта си без думи Той влага мисъл и послание в подаръците, които ви прави Илко Илчев е новият управител на „МБАЛ Поморие“ Илко Илчев е новият управител на „МБАЛ Поморие“ Той ще управлява МБАЛ Поморие считано от 01.03.2024 г. до провеждането на конкурс, но не повече от шест месеца Мъжете от тези зодии умеят да четат мисли - внимавайте Мъжете от тези зодии умеят да четат мисли - внимавайте Ето кои са те  Рецепта за свинско в сладко-кисел сос Рецепта за свинско в сладко-кисел сос Искате да превърнете вечерята си в истинско кулинарно изживяване? Опитайте нашето вкусно предложение 13 причини дa приемете с гордост малките си гърди 13 причини дa приемете с гордост малките си гърди Разберете колко много предимства имате Травъл влогъри и инфлуенсъри идват в Бургас за уникален фестивал Травъл влогъри и инфлуенсъри идват в Бургас за уникален фестивал Първият по рода си фестивал събира на едно място всички, за които домът на колела и почивката на открито са начин на живот Софка пропя опера на френски и италиански Софка пропя опера на френски и италиански Дирижира я маестро Йордан Камджалов Започна луда седмица - жега от плюс 22°С и слънце, но и студ и валежи от дъжд Започна луда седмица - жега от плюс 22°С и слънце, но и студ и валежи от дъжд В четвъртък и петък ни очаква чудесно време за разходки и туризъм Регистрираха най-мощното слънчево изригване от 2017 г. насам Регистрираха най-мощното слънчево изригване от 2017 г. насам За по-малко от 24 часа Слънцето е изхвърлило три вълни от X-клас Данъчни атакуваха най-големия открит пазар на Балканите Данъчни атакуваха най-големия открит пазар на Балканите Има много нарушители на тържището в Димитровград
Лукашенко спечели нови избори в Беларус, явно ще управлява до края на живота си Лукашенко спечели нови избори в Беларус, явно ще управлява до края на живота си Гражданите на Беларус вчера избраха 110 депутати от Камарата на представителите на Народното събрание Интервюто на Тъкър Карлсън с Путин влиза в учебната програма в Русия Интервюто на Тъкър Карлсън с Путин влиза в учебната програма в Русия То ще учи децата да идентифицират надеждни източници на информация Какво се случи с този изпълнител в любим български град Какво се случи с този изпълнител в любим български град Очаквано под видеото на Устата коментарите започват да валят като из ведро, като според някои той си е изкарал доста добре в компанията на младите купонджии Навални е убит точно преди да бъде разменен Навални е убит точно преди да бъде разменен Преговорите за обмен на руски шпиони срещу политически затворници са били на финалната права Човек загина при пожар в център за бежанци в Германия Човек загина при пожар в център за бежанци в Германия Огънят вероятно е бил предизвикан от дете Почина главата на еврейската банкерска династия Ротшилд - лорд Джейкъб Ротшилд Почина главата на еврейската банкерска династия Ротшилд - лорд Джейкъб Ротшилд Той издъхна на 87-годишна възраст Изхвърлиха 160 тона украинска царевица от влак в Полша Изхвърлиха 160 тона украинска царевица от влак в Полша Фермерите протестират срещу вноса на евтини украински продукти Руската армия е овладяла по-добри позиции в близост до Авдеевка и Донецк Руската армия е овладяла по-добри позиции в близост до Авдеевка и Донецк  Окупаторите са изтласкали назад украинските сили близо до Клешчеевка, Дилеевка и Курдюмивка в Донецка област Американски летец се самозапали във Вашингтон заради войната в Газа Американски летец се самозапали във Вашингтон заради войната в Газа  Мъжът е бил отведен в болница в района, след като огънят бил угасен и състоянието му е критично Три зодии се радват на късмета си, но някой може да стане заложник на миналото Три зодии се радват на късмета си, но някой може да стане заложник на миналото Хороскоп за деня – 26 февруари 2024, понеделник 
Бойко СТАНКУШЕВ, АКФ Бойко СТАНКУШЕВ, АКФ Пепи Еврото и Нотариуса вероятно са станали опасни за покровителите си Виц на деня Виц на деня - Ангелино, защо всички викат на малкия ти внук диплома? Няма ли си име?
- Има си, как да си няма, ама майка му, като отиде да следва в София, вместо с диплома, се върна с него!
Виц на деня Виц на деня
Бай Ганьо прави с*кс с французойка на плажа. Разгорещили се много, жената пъшка и вика на родния си език:
- Жули! Жули! Жули!
Бай Ганьо възмутено:
- Е как нема да жули като целио е у песък, ма...
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Моля, не обиждайте участничките в "Ергенът". Все пак една е чичо на един мой познат!


Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори