×
Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман
Накратко
НА ЖИВО

Правителството удължи концесията на БМФ Порт Бургас с още 11 години


Правителството удължи концесията на БМФ Порт Бургас с още 11 години
Само за 7 години дружеството изпълни почти напълно инвестиционните си задължения, макар срокът да е 35 години
18 Юни 2019, Вторник, 13:18 ч.
Автор: Флагман.Бг

Огромни инвестиции и бързият темп на развитие направиха бургаското пристанище предпочитан партньор за морски бизнес

 

„БМФ Порт Бургас“ ЕАД стриктно изпълнява концесионните си задължения и само за седем години превърна бургаския  порт в едно от най-значимите, конкурентни и предпочитани черноморски пристанища. Огромните инвестиции и бързият темп на развитие вече оказват своето положително влияние върху  националната и регионалната икономика. Товарооборотът е нараснал 3 пъти, създадени са стотици нови работни места - ползите за местната икономика са очевидни.  Клиентите вече не заобикалят Бургаския залив - обновени, механизирани и автоматизирани Пристанищен терминал  „Бургас Изток – 2“ и Пристанищен терминал „Бургас Запад“ предлагат обработка на кораби и товари в съответствие с най-високите световни стандарти. Това е мотивът Министерския съвет на свое заседание на 5 юни т.г. да реши да удължи срока на концесиите на двата терминала от по 35 години на 46 години и осем месеца, всяка.

„БМФ Порт Бургас“ ЕАД е концесионер на терминал „Бургас Изток – 2“ от 2012 г. и на терминал „Бургас Запад“ от 2013 г. Само през първите 7 години от концесията на Пристанищен терминал „Бургас Изток -2“ дружеството е изпълнило почти целия размер на инвестициите, предвидени в Инвестиционната програма, приложение към Концесионния договор. В реконструкцията  и модернизацията на терминал  „Бургас Изток – 2“ са вложени над 215 000 000 лева, при предвидени за целия срок на концесията общо вложения в размер на  223 434 600 лева. В Пристанищен терминал „Бургас Запад” само за първите 5 години  инвестициите надхвърлят  32 000 000 лева, при предвидени за целия срок на концесията  общо вложения в размер на  34 814 000 лева. На практика, към момента, за краткия срок от седем години, дружеството е изпълнило почти напълно инвестиционните си задължения, поети с договорите за концесия за 35 години. Основната част от инвестициите са извършени в обекти - публична държавна собственост, които  към момента на извършването им стават собственост на държавата.

Новият терминал за обработка на втечнени въглеводородни газове – пропан, бутан и пробан-бутан, бе въведен в експлоатация през м. януари 2015

За да се покрият  изискванията на товародателите, са преструктурирани  основните пристанищни мощности. Модернизацията на товаро-разтоварната техника и оптимизирането на организацията на работата е основна предпоставка и гаранция за привличането на товародатели и увеличаването на товарооборота на пристанищните терминали. Изградени и пуснати в експлоатация са специализирани комплекси за обработка на товари, изпълнени по проекти и технологични разработки на водещи международни компании. Стандартите за обработка на кораби са изцяло  приравнени с най-модерните световни практики.

Изградени са 4 специализирани и напълно автоматизирани комплекси за обработка на кораби и товари  -  за насипни товари (меден концентрат), в т.ч. и покрит склад за съхранение, за обработка на втечнени въглеводородни газове, за обработка и съхранение на сярна киселина за износ със складов капацитет от 50 000 тона,  за обработка и съхранение на зърнени товари с капацитет на съхранение от 75 000 тона, заедно с авто и ж.п. разтоварище. Рехабилитирани са над 150 000 кв. м съществуващи открити складови площи и са обособени  100 000 кв. м. нови открити складови площи с товароносимост от 10 тона на квадратен метър.  Изцяло е обновена  пристанищната механизация за обработка на кораби и товари,  закупено е  фабрично ново оборудване - хидравлични пристанищни кранове, челни товарачи, вилкови повдигачи и др.

През 2018 г. дружеството завърши и най-мащабната частна инвестиция,  правена някога в пристанищна инфраструктура в  България!

То изгради три допълнителни корабни места за обработка на различни видове товари, едното от тях – дълбоководно. В резултат на тази инвестиция кейовият  фронт на терминал „Бургас Изток -2“   е удължен с повече от 400 метра. Изпълнени са и над 400 000 куб. м драгажни дейности в пристанищната акватория с цел удълбочаване на новоизградените корабни места до -12,20 м.

Георги Домусчиев – председател на Съвета на директорите на „БМФ Порт Бургас” ЕАД и изпълнителният директор Борис Балев посрещнаха официалните гости при откпиването на Южната претоварна база

Благодарение на реализираната амбициозна инвестиционна програма Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“ е избран за основна логистична база при изпълнението на няколко международни проекта, свързани с газопреносни, сондажни, проучвателни и добивни дейности на потенциални и действащи находища за нефт и нефтени продукти. Подобни проекти са дългосрочни и с изключителна висока степен на икономическа важност за развитието на страната и постигане на независими енергийни източници. Терминалът е редовно посещаван от специализирани плавателни средства и кораби, които извършват доставки от и до сондажните бази, разположени в Черно и Каспийско море.

В Пристанищен терминал „Бургас Запад“  е извършено цялостно саниране и рехабилитация на пристанищната инфраструктура и съоръжения. С цел бързата, сигурна и безопасна работа при обработката на товари са рехабилитирани всички складови площи,  железопътните трасета,  настилките и подходните пътища към зоните за обработка и складиране на товари.  Обновени са закритите магазии и административната сграда.    

Пряк ефект от модернизацията на пристанищната  инфраструктура, мощности и съоръжения в двата терминала е значителният ръст на товарооборота. При обработени товари през 2012 г. в размер на 1 538 270 тона, за 2018 г. е отчетен товарооборот от общо 5 818 018 тона, което показва, че товарооборота е увеличен повече от три пъти.  

Сериозно е нараснал и обемът на предоставяните спомагателни морско-технически услуги на двата терминала - пилотски, буксирни, агентийски, спедиторски, митнически и др.  В резултат на въведената нова техника и организация на работа 2,5 пъти е нараснал обемът на контейнеризираните и деконтейнеризирани товари. Посочените дейности допринасят за организиране на услугата по обработка на товарите като единно и цялостно обслужване с високо ниво на качество, удовлетворяващо и най-претенциозните клиенти.

Концесионерът стриктно изпълнява поетите социални ангажименти. 

В компанията работят над 900 човека, при поет с договорите за концесия ангажимент за осигуряване на 547 работни места. Създадените допълнителни работни места са свързани не само с обработката на товарите, но и с поддръжката на пристанищната инфраструктура и съоръжения.  Поддържат се застраховки за сметка на работодателя, въведена е ваучерна система за безплатна храна, осигурено е и допълнително здравно обслужване на работниците и служителите. Специално внимание дружеството отделя на условията за здраве и безопасност при работа. Редовно заседава Комитет по условия на труд - съвременната форма на социално партньорство, от която зависи успехът на цялостната политика в областта на безопасността. Новосформираният екип по здраве и безопасност работи по утвърдени световни правила и стандарти. Социалната политика на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД включва поддържане и  развитие на свой собствен Център за професионално обучение. В стремежа си да откликне на нуждите на своите клиенти, и да е в крак с динамиката на пазара, компанията има особен фокус към поддържане и повишаване на квалификацията на своите работници и служители. В модерния Център за професионално обучение са осигурени съвременни условия за повишаване квалификацията, както на работниците на компанията, така и за обучение на желаещи външни курсисти.

Само за изграждането на ВВГ-терминала са изразходвани около 6 милиона евро

През 2018 г., „БМФ Порт Бургас” ЕАД официално придоби статут на одобрен икономически оператор, което му дава право да се възползва от определени митнически облекчения в целия Европейски съюз.  През същата година дружеството е прието и за  постоянен член на Европейската федерация на частните пристанищни оператори, представляваща интересите на около 85 % от пристанищните оператори на Европейския съюз.

Една от основните цели на концесията е повишаването на ефективността и постигането на по-високо качество на пристанищните услуги.  „БМФ Порт Бургас“ ЕАД  осъществява тази цел чрез влагането на инвестиции в нови пристанищни мощности, обновяването на техниката, амбициозното управление и цялостното поддържане на пристанищните терминали, и, не на последно място - социално ориентирано отношение към работниците.
    
Правителството оценява усилията на дружеството да модернизира бургаското пристанище и да го превърне в желан партньор за морски бизнес, с което да повлияе и на икономическия растеж на  страната. Това е основната причина срокът на двете концесии да бъде удължен с още 11 години и осем месеца всяка. От своя страна дружеството концесионер поема допълнителни задължения за нови инвестиции и нови концесионни плащания в рамките на удължения срок, както и за изпълнение на съответстващите нови стойности на концесиите. Удълженият срок на концесиите ще допринесе за продължаване и утвърждаване на успешната социална програма на компанията, в т.ч. и поддържането на нови работни места, които изцяло съвпадат с интересите на обществеността в Бургас и региона.


В категории: Бизнес


Ужас! Лесбо секс във "Фермата"
Ужас! Лесбо секс във "Фермата" 14/11/2019, Четвъртък 20:00 0
ДесиСлава най-после отслабна
ДесиСлава най-после отслабна 14/11/2019, Четвъртък 19:20 0
България Всички новини
Дами, не правете тези 5 неща с пениса на мъжа Дами, не правете тези 5 неща с пениса на мъжа

Вaжнo e жeнитe дa бъдaт внимaтeлни c мъжкoтo дocтoйнcтвo

15 знака, че не сте забравили бившия 15 знака, че не сте забравили бившия

Все още преглеждате тайно профила му във Фейсбук

Само във Флагман.бг! Колко са харесвани общинските съветници на Бургас Само във Флагман.бг! Колко са харесвани общинските съветници на Бургас

Или кой колко поработи, за да получи доверието на избирателя

Бомба във Флагман! Секс скандал тресе Затвора в Бургас! Главен надзирател скачал на колежки Бомба във Флагман! Секс скандал тресе Затвора в Бургас! Главен надзирател скачал на колежки

Трите жалби са изпратени до Министерството на правосъдието

Полицията запозна бургаски ученици с опасностите, дебнещи младите шофьори Полицията запозна бургаски ученици с опасностите, дебнещи младите шофьори

Подрастващите се вълнуваха от отговорността, носена от пияните или дрогирани водачи

Баба катастрофира с електрическа триколка и издъхна Баба катастрофира с електрическа триколка и издъхна

Инцидентът е станал в Сливо поле

Царево блесва с ново модерно спортно бижу Царево блесва с ново модерно спортно бижу

Има идея част от новите игрищата да се превърнат в ледена пързалка

Борисов стои зад Банов – министърът не подава оставка, обвинява подчинени в подъл заговор Борисов стои зад Банов – министърът не подава оставка, обвинява подчинени в подъл заговор

Чиновниците нарочно провалили делото за Ларгото, за да му падне главата

Бъдещи екскурзоводи от Колежа по туризъм се запознаха с тънкостите на офроуд преживяванията Бъдещи екскурзоводи от Колежа по туризъм се запознаха с тънкостите на офроуд преживяванията

Студентите се срещнаха със създателя на първата екскурзоводска беседа за Бегликташ Тонка Вълчева

Валери Симеонов: Минималната пенсия става 250 лв., до края на мандата работим за 300 лв. Валери Симеонов: Минималната пенсия става 250 лв., до края на мандата работим за 300 лв.

Лидерът на НФСБ бе категоричен, че няма да спрат с днешната първа победна стъпка на патриотите: „Ангажиментът ни е минималната пенсия да стане 300 лв. до края на управлението, вървим в тази посока“

Охранител изнасили 4 ученички след кражба в магазин Охранител изнасили 4 ученички след кражба в магазин

Решил да накаже виновничките по свой начин

Йон Кику е новият премиер на Молдова Йон Кику е новият премиер на Молдова

Предишното правителство на прозападния премиер Мая Санду бе свалено от власт във вторник

Куче се роди с опашка на челото (ВИДЕО) Куче се роди с опашка на челото (ВИДЕО)

Много хора вече са заявили желанието си да осиновят симпатичното кутре

Сензация! 63-годишна стана фитнес икона Сензация! 63-годишна стана фитнес икона

Преди да се пенсионира Лесли е работила като гримьор

Вижте ужаса във Венеция, кметът: Градът е на колене! (СНИМКИ) Вижте ужаса във Венеция, кметът: Градът е на колене! (СНИМКИ)

Правителството на страната ще мобилизира средства за спасяване на града от потопа

Три деца и две жени убити при въздушни удари в Газа Три деца и две жени убити при въздушни удари в Газа

Шестчленно семейство загина, 12 души са ранени при атаката

Парламентът на Нова Зеландия узакони евтаназията Парламентът на Нова Зеландия узакони евтаназията

Предстои законът да бъде гласуван и на референдум

10-годишна откри, че е бременна, след като брат ѝ я изнасилил 10-годишна откри, че е бременна, след като брат ѝ я изнасилил

Тя разбрала, че носи дете след преглед в болница заради стомашни и гръбначни болки

Ад: Брат и сестра убиха двете си деца, за да прикрият връзката си Ад: Брат и сестра убиха двете си деца, за да прикрият връзката си

Първа жертва на кръвосмешението паднал 13-годишният Тристан, а после и 14-годишният Блейк

7 убити и 10 ранени в атентат 7 убити и 10 ранени в атентат

Никой не е поел отговорност за нападението

Мая Манолова Мая Манолова Шунката в бюджет 2020 е за приятелските кръгове, не за гражданите Виц на деня Виц на деня - Митко, пушенето вредно ли е?
- Да, госпожо, вредно е за здравето!
- Браво, а защо?
- Щото тати казва "Ако те видя да пушиш, ще ти счупя главата!"
Виц на деня Виц на деня - Пепи, защо те би баща ти?
- Ами накара ме да изхвърля боклука, ама аз го оставих на стълбището и звъннах на 112 за съмнителен пакет.
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Само пет минути се познават, а вече се карат, като съпрузи с 10-годишен стаж...
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева

Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter

Затвори