×
Бизнес ЮГ София Парламентарни избори 2023 Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Мъжът, стрелял срещу Роберт Фицо, ще се яви пред съда
  • Очакваме горещ уикенд
  • Отбелязваме Европейската нощ на музеите
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Общинският съвет в Бургас с декларация против ВЕИ в Черно море


Общинският съвет в Бургас с декларация против ВЕИ в Черно море
Единствено четиримата съветници от ПП-ДБ се въздържаха или гласуваха против
26 Март 2024, Вторник, 09:54 ч.
Автор: Радостина ГЕОРГИЕВА

Усещане за нередност и скрити интерес се създало и гражданите, и в бизнеса по Черноморието заради липсата на прозрачност, се казва в докладната

Общинският съвет в Бургас излезе с декларация против приемане на Законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства. Текстът е внесен от името на съветниците от ГЕРБ Димчо Грудев, Евелина Михалева и Димитър Сотиров.

В мотивите към докладната те уточняват, че към настоящия законопроект липсва предварителна оценка на потенциалните въздействия, той не е подложен на обществено обсъждане, а липсата на прозрачност в процеса при изготвянето и приемането на толкова важен нормативен документ е създало в гражданите и в бизнеса по Черноморието усещане за нередност и скрити интереси. Факт е, че в законопроекта са направени редица пропуски, неточни формулировки, противоречия с други действащи нормативни документи, които са засегнати от полето му на действие.

Към настоящия момент се спекулира с потенциални мощности от 26 до 110 ГВт, но при тези анализи не са взети под внимание редица фактори, рискове и възможни неблагоприятни въздействия. Без да бъдат оценени като допустими и фиксирани по площ и местоположение зони е трудно да се изчисли точно бъдещия потенциал, който България би могла да усвои от изграждането на офшорни вятърни мощности.

От гледна точка на климатичните политики е от изключително значение развитието на ВЕИ, както на сушата така и в Черно море, да получи приоритет, но са необходими сериозни корекции в законопроекта за енергията от възобновяеми източници в морските пространства, тъй като това не трябва да става за сметка на другите дейности в морските пространства, туризма, рибарство, опазването на ландшафта и биоразнообразието.

Така приет на първо четене, законопроектът крие неоценени рискове от въздействия върху околната среда и биологичното разнообразие, както и за сектори като Туризъм и Рибарство.

Ето и текста, който приеха общинските съветници като първа точка от дневния ред на днешното заседание. Единствено четиримата местни парламентаристи от ПП-ДБ се въздържаха или гласуваха против.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Общински съвет Бургас изразява несъгласие с така приетия на първо четене Законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства (ЗЕВИМП), като считаме че същият следва да бъде оттеглен.

Въпросният Законопроект създава сериозно обществено напрежение и междуинституционален хаос, защото полето му на действие съвпада със Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за устройството на морските пространства (ЗМПВВППРБ), а също и Закона за концесиите.

Липсата на по-сериозни и ефективни консултации (обществени обсъждания) със заинтересованите страни оставя много отворени въпроси и притеснения сред обществото и бизнеса, най-вече в секторите туризъм и рибарство. Очевидно в Законопроекта не са отчетени въздействията  за морски сектори, като например рибарство, туризъм, корабоплаване, както и екологичните рискове за морските екосистеми, морските птици, морските бозайници и миграционния коридор от Европа към Африка по маршрута Виа Понтика минаващ през територията на България — над Странджа и по бреговата ивица на Черно море.

Одобреният морски пространствен план на Република България (2021-2035). МППРБ е изключително важен за насърчаване на държавните интереси и намаляване на риска от конфликт между потенциални дейности и политически приоритети: корабоплаване, военни зони, риболов, въздействие върху околната среда и биоразнообразието, археологически обекти, както и други съоръжения и икономически дейности. Но за съжаление в конкретния случай, в този толкова важен документ, развитието на офшорната вятърна енергия е само маркирано, без да бъдат направени никакви проучвания, анализи за въздействия и т.н.

По отношение на морското пространствено планиране, следва приоритетно да бъдат извършени допълнителни проучвания с цел постигане на синергия за производство на офшорна вятърна енергия с останалите съществуващи морски дейности, за да бъдат избегнати отрицателни въздействия и конфликтни точки.

Залагането на действия по изграждане на мащабни офшорни ВяЕЦ за постигане на целите за декарбонизация в други документи, като проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г., с хоризонт до 2050 г. от Ноември 2023 г., качен на страницата на Министерството на енергетиката е крайно неподходящо при положение, че липсва нормативна рамка, а така предложения законопроект има много пропуски и неясноти.

Офшорната вятърна енергия за някои държави е един от най-важните стълбове на политиката за климата за намаляване на въглеродните емисии с 55% до 2030 г., но това не трябва да се случва за сметка на други икономически отрасли като рибарство, туризъм, както и за сметка на околната среда. Добре е да бъде взето под внимание, че в държавите където към момента е развита офшорната вятърна енергия няма развит летен туризъм и стотици километри плажни ивици, ветровият ресурс на сушата е значително по-малък от офшорния и дълбочините по техните крайбрежия са подходящи за изграждане на стационарни вятърни турбини. На местата където крайбрежията са дълбоки се налага изграждането на плаващи офшорни вятърни турбини.

Геоморфоложката структура на дъното на Черно море в Българската акватория е променлива с много голям наклон - на два, три километра от брега морето е много дълбоко, и това прави възможно бъдещото изграждане единствено на плаващи вятърни централи, което оскъпява инвестицията, поддръжката и средната цена за генерирането на електроенергия в euro/MWh. Не е отчетен и факта, че не малка част от крайбрежните води са част от НАТУРА 2000, недвижими и културни ценности, навигационните маршрути, военни учебни зони и други определени по съответния за тях нормативен ред. Съгласно някой стратегически документи се предвижда, като мярка за подобряване състоянието на популациите на видовете риба в Черно море да бъдат определени и зони за защита в крайбрежните води на видовете риби, които са обект на стопански риболов.

Изграждането на офшорни вятърни генератори крие потенциален риск от следните въздействия върху околната среда:

1. Подводен шум, генериран от офшорни ветрогенератори върху морски бозайници и риби;

2. Електромагнитни полета (EMF), излъчвани от захранващи кабели върху определени морски видове;

 3. Промени в бентосни и пелагични местообитания;

 4. Промени в движението на водата и седиментите;

5. Загуба на местообитания;

 6. Въздействие върху птиците (сблъсъци);

Цитираните по-горе и други потенциални въздействия върху околната среда на бъдещите офшорни вятърни проекти, заедно с последиците за други морски сектори (напр. рибарство, туризъм, корабоплаване), би трябвало да бъдат оценени по време на процесите на стратегическо планиране на административно, регионално, национално или дори международно ниво чрез морско пространственото планиране. Приетият Морски пространствен план на Република България (2021-2035) следва да прилага подход, основан на екосистемите, като се гарантира, че натискът, упражняван от морските дейности, не компрометира постигането на здравословен океан и устойчивостта на морските екосистеми, както и тяхната способност да доставят устойчиво морски стоки и услуги. Въпреки това,  въздействието върху околната среда и аспектите на Морският пространствен план на Република България (2021-2035) въобще не са разгледани в контекста на бъдещото развитие на офшорната вятърна енергия. Поради това има спешна необходимост да се идентифицират и оценят потенциалните въздействия върху околната среда, свързани с офшорното производство на енергия, за да се предотвратят или сведат до минимум отрицателните ефекти на много ранен етап от процеса на планиране на офшорната вятърна енергия.

Внасянето на Законопроекта за енергията от възобновяеми източници в морските пространства в конкретния случай изпреварва всички важни проучвания и анализи, на база, на които може да бъде направен информиран извод от заинтересованите страни има ли потенциал за развитието на възобновяеми източници в морските пространства, в какви по размер и местоположение зони и при какви условия и ограничения ще бъде възможно това и концептуално България желае ли да се присъедини към останалите Европейски държави, развиващи техния офшорен потенциал.

Считаме, че осъществяване на дейности по изграждане и експлоатиране на вятърни мощности в морските пространства не трябва да бъде допускано без да бъде направен цялостен анализ по сфери/сектори, чрез който да се идентифицират потенциалните рискове и негативни въздействия върху тях. В това направление може да се обърне внимание на работещи в Европа модели (Испания, Великобритания, Гърция, Румъния и др.) и да се пристъпи първо към изготвянето на „Пътна карта за развитието на офшорна вятърна и морска енергия в България“. Тази пътна карта ще даде до голяма степен отговори на всички наболели въпроси относно рисковете от развиването на офшорна вятърна енергия.

Считаме, че производството на енергия от възобновяеми източници не трябва да води до значителна вреда за околната среда, нито да компрометира екологичните цели, а новите офшорни проекти трябва да бъдат задължително съвместими с целите за опазване на биоразнообразието. Това може да се осъществи само чрез предварителни проучвания и изготвянето на стратегическа оценка на база, на която да се определят само възможните приоритетни зони за потенциално развитие на ВЕИ и тези зони след подлагане на обществено обсъждане да се заложат в съответната нормативната рамка преди нейното приемане.

Считаме, че с благоприятното си географско местоположение България е в добра позиция да се възползва от предимствата на вятърната енергия (на сушата и в Черно море) и да направи значителни крачки в своя енергиен преход, но това не трябва да става на прибързано и на всяка цена. Можем да започнем тези процеси първо с поетапното усвояване на забравения, но наличен потенциал на сушата оценяван за над 40GW.

С настоящата декларация Общински съвет Бургас изразява безпокойство и несъгласие с така приетия на първо четене Законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства (ЗЕВИМП) и се ангажира да защитава интересените на жителите и бизнеса на територията на Община Бургас, за да се гарантира една благоприятна жизнеспособна среда за живот и развиване на бизнес.

С уважение:

ДИМИТЪР СОТИРОВ

ЕВЕЛИНА МИХАЛЕВА

ДИМЧО ГРУДЕВ


В категории: Бургас


Сашко от Перник пак изчезна
Сашко от Перник пак изчезна 18/05/2024, Събота 20:41 2
8
Коментара по темата
8.
Страничен наблюдател
26.03.2024 13:38:21
0
0
Кой иска да гледа бучащи перки, вместо корабчета и платноходки, докато си пие биричката на плажа?
7.
Страничен наблюдател
26.03.2024 13:36:42
0
0
Кой иска да гледа бучащи перки, вместо корабчета и платноходки, докато си пие биричка на плажа? Ние сме благословени да имаме излаз на море и плажна ивица. Тия продажници искат да го застроят с перки, да вземат едни пари и да ходят по островите
6.
Янко
26.03.2024 12:07:22
0
0
Похвалното в цялата статия е, че гусин председателя на съвета си най-накрая е с подходящо сако! Можело значи! Браво!
5.
До 3
26.03.2024 11:12:59
0
0
За твое сведение морските обитатели много обичат фекалиите, от тях се охранват доволно!
И грешиш, всичките тези хотели и вили имат законни пречиствателни станции, иначе не получават разрешителни за ползване !
Отделен въпрос е , че почти всички са директно свързани и с морето, за да не се хабят пречиствателите , но това не прави самата вила незаконна, а се извършва незаконно действие , което е нещо съвсем различно!
Един проблем трябва да бъде първо наречен с точното му име и едва след това да бъде разрешен! Иначе всякакви атаки падат в съда!
4.
Да питам
26.03.2024 11:06:00
0
0
Стойността, инвестицията, разходите по строежа на тези офшорни ВЕИ вече вкарана ли е в новата цена на тока от 1-ви юли!?
3.
Бургас
26.03.2024 10:19:25
0
0
Задължително трябва да има ВЕИ в Черно море особено около Буджака, не мисля че ще пречат на морските обитатели повече от колкото лайнариите които се изипват в морето от всичките тея хотели и вили всички незаконни!!!!
2.
Бургас
26.03.2024 10:11:28
0
0
Задължително трябва да има ВЕИ в Черно море особено около Буджака, не мисля че ще пречат на морските обитатели повече от колкото лайнариите които се изипват в морето от всичките тея хотели и вили всички незаконни!!!!
1.
Бургас
26.03.2024 10:10:56
0
0
Задължително трябва да има ВЕИ в Черно море особено около Буджака, не мисля че ще пречат на морските обитатели повече от колкото лайнариите които се изипват в морето от всичките тея хотели и вили всички незаконни!!!!
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Кои са най-разпространените наркотици сред младите Кои са най-разпространените наркотици сред младите Не, закачените по ел.стълбове маратонки не сигнализират, че в района има дилър Ваня Григорова откри кампанията на Коалиция „Солидарна България“ в Бургас, ето какви ще са приоритетите им в НС Ваня Григорова откри кампанията на Коалиция „Солидарна България“ в Бургас, ето какви ще са приоритетите им в НС Разграждането в последните десетилетия тече с пълна сила, това трябва да бъде прекратено, заяви тя пред симпатизанти на открита сцена „Охлюва“ в Морската градина Трагедията на "Тракия" е огромна, стана ясно кой е загиналият Трагедията на "Тракия" е огромна, стана ясно кой е загиналият По всяка вероятност той е изгубил контрол над возилото си, то е преминало през мантинелата, през оградата, отстрани на магистралата и се преобърнало Автомобил се самозапали край Стара Загора Автомобил се самозапали край Стара Загора Инцидентът е станал около 15:15 ч. в платното в посока към Казанлък Кола блъсна и уби пешеходка в Сливен Кола блъсна и уби пешеходка в Сливен Тя е починала на място Отпускат 42 млн. лв. за изграждане на зарядни станции за електромобили Отпускат 42 млн. лв. за изграждане на зарядни станции за електромобили Те ще бъдат поставени на междуградски пътища до 2 години Koй ще ни опази, след като и НСО ни гази Koй ще ни опази, след като и НСО ни гази Ако някой лети със 100-150 км/ч, трябва да хвърляш боб, за да разбереш дали в момента на излизането ти на главния път няма да те изсвятка някое камикадзе Защо Роксана се кандидатира за депутат, вижте шокиращото й обяснение Защо Роксана се кандидатира за депутат, вижте шокиращото й обяснение Ще поискам ромите да се научат да живеят като пълноправни българи, да спазват законите, каза тя Голяма промяна с матурите, има изненада и с ваканциите Голяма промяна с матурите, има изненада и с ваканциите Промените в графика ще позволят едно по-добро и ефективно провеждане на самите изпити Кървава баня на АМ "Тракия"! Кола излетя от пътя, 21-годишният шофьор е загинал Кървава баня на АМ "Тракия"! Кола излетя от пътя, 21-годишният шофьор е загинал Инцидентът е станал около 10 часа тази сутрин в платното в посока Бургас
Трима испански туристи са убити в Афганистан Трима испански туристи са убити в Афганистан Още четирима са ранени Мъж предизвика мащабно наводнение, за да попречи на жена си да се прибере Мъж предизвика мащабно наводнение, за да попречи на жена си да се прибере Той умишлено къса дига на река Мисисипи, за да не прекъсне половинката му купона в дома им Брутално видео след отслабване взриви мрежата (18+) Брутално видео след отслабване взриви мрежата (18+) Мъж се терзае, че е увиснал, но по-интересното се случва зад него Роберт Фицо е бил опериран за втори път Роберт Фицо е бил опериран за втори път По-рано днес полицията претърси дома на заподозрения за атаката срещу словашкия премиер Путин заяви, че Русия няма да превзема Харков Путин заяви, че Русия няма да превзема Харков Руските въоръжени сили постигат напредък всеки ден   Катастрофа с участието на бившия сръбски президент Катастрофа с участието на бившия сръбски президент Няма пострадали САЩ готови да наложат санкции на Китай заради визитата на Путин? САЩ готови да наложат санкции на Китай заради визитата на Путин? Не може едновременно да сте и със Запада, и с Москва, обявиха от Държавния департамент Пекин и Москва укрепват връзките си на фона на засиленото руско настъпление в Украйна Пекин и Москва укрепват връзките си на фона на засиленото руско настъпление в Украйна Двудневното държавно посещение на Путин в страната, която е сред най-големите съюзници на Русия, идва в момент, когато въоръжените сили на Москва засилват настъплението си в Харковска област в Североизточна Украйна Заради Олимпиадата нощувка в хотел в Париж струва около 411 евро Заради Олимпиадата нощувка в хотел в Париж струва около 411 евро Тази цена е ниска, по-рано нощувките струваха до 699 евро средно Байдън срещу Тръмп в директен дебат на 27 юни Байдън срещу Тръмп в директен дебат на 27 юни Готов за мошеника Джо, коментира бившият президент
Доц. Наталия КИСЕЛОВА Доц. Наталия КИСЕЛОВА Промените в Закона за хазарта не бяха приети по правилата на Конституцията Виц на деня Виц на деня - Имам чувства към теб!
- Наистина ли? Какви?
- Чувствам че ми лазиш по нервите!
Виц на деня Виц на деня - Геле, чух оти у вазе ти миеш прозорците.
- Ааа, я мием и подо.
- А жена ти?
- Е па она е голема, она сама си са мие...
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Щастието е като пръднята... ако е твое, притеснява другите.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори