×
Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман
Накратко
НА ЖИВО

Спомени от соца: Вижте историята на първия български калкулатор - ЕЛКА 6521


Спомени от соца: Вижте историята на първия български калкулатор - ЕЛКА 6521
Елка 6521 тежи 8,5 килограма, има 3 регистъра и работи с 12 десетични числа
15 Септември 2019, Неделя, 08:30 ч.
Автор: Флагман.бг

За първи път в света калкулаторът ЕЛКА 6521 може да извършва една от най-необходимите операции за научни изчисления – коренуване

Преди 54 години на бял свят се появява първият български електронен калкулатор. Само три държави правят подобни машини преди нас. Но за първи път в света калкулаторът ЕЛКА 6521 може да извършва една от най-необходимите операции за научни изчисления – коренуване. Със създаването на ЕЛКА 6521 България дава заявка за бъдещото си мощно развитие в областта на електронноизчислителната техника.

През 1965 година е бил създаден първият български електронен калкулатор. Как работи ЕЛКА 6521, защо е толкова добър за времето си и кой има съдебни претенции към българското изобретение, съобщава MediaBricks.bg.

От средата на 60-те години думата ,,Елка“ става толкова популярна, че влиза в т.н. генерични названия – онези думи, които означават даден предмет с търговската марка на конкретен модел. Такива са ,,веро“, ,,ксерокс“ и други подобни. А всъщност ,, ЕЛКА“ е съкращение от ,,електронен калкулатор“.

Днес ще ви запознаем не с коя да е ЕЛКА, а с първата такава! Голяма е колкото пишеща машина от 30-те години (дори може би малко повече) и е почти толкова тежка. Независимо от това обаче, със създаването на модела ЕЛКА 6521 България дава заявка за бъдещото си мощно развитие в областта на електронноизчислителната техника.

РАЖДАНЕ

Проектът за ЕЛКА 6521 е създаден в Института по математика към БАН от талантливите математици инж. Стефан Ангелов, акад. Любомир Антонов и Петър Попов. Калкулаторът е реализиран с транзистори с 16-разредни регистри и има редица предимства пред съществуващите устройства: извършва коренуване, целочислено деление, намиране на средно аритметично, фиксиране на десетичната точка със закръгляване и др. ЕЛКА 6521 се приема добре на пазара и през 1966 г. е създаден Централен институт по изчислителна техника, който разработва по-сетнешните български калкулатори.

Първият български електронен калкулатор е пуснат в производство и употреба през 1965 година. Той е създаден в рекордно кратък срок — за около 6 месеца, за да бъде показан на изложба в Москва през май и юни 1965 г. При това ЕЛКА 6521 има показатели, които с право я поставят на едно от челните места между известни електронни калкулатори от средата на 60-те г.

Допреди създаването на нашия калкулатор в света има само три такива машини – британски, американски и италиански.

КАКВО МОЖЕ

Елка 6521 тежи 8,5 килограма, има 3 регистъра и работи с 12 десетични числа. Скоростта при събиране е 0,3 секунди за действие, а при деление – 0,5 секунди. Консумира електроенергия 35 W. Произвеждан е в завод Електроника София.

Големите за времето възможности на ЕЛКА 6521 са постигнати не чрез увеличаване на броя на вложените електронни елементи (с което съответно би нараснала и цената), а благодарение на рационалното им използване. Едни и същи елементи са използвани многократно за различни цели. Използваните в ЕЛКА 6521  схеми в голямата си част са оригинални, българско производство. Те са извънредно гъвкави за годините си и осигуряват реализацията и на най-сложните аритметични операции.

Електронният калкулатор ЕЛКА 6521 извършва всички основни аритметични действия — събиране, изваждане, умножение, деление, степенуване и коренуване. Числата, с които се извършват горните действия, могат да съдържат до 16 цифри и да бъдат цели или дробни. Има и редица възможности, които липсват при чуждестранни конкуренти, напр. при италианския – това са операциите коренуване, целочислено деление, възможността за натрупване на суми в 3 независими регистъра, намиране на средно аритметично, фиксиране на десетичната точка на зададена позиция със закръгляване и т.н. Това прави Елка 6521 подходящ както за икономически, така и за научни изчисления. Българският калкулатор може също така да работи и с отрицателни числа.

СЪДЕБЕН СПОР

Понякога се изказват мнения, че българската Елка била ,,копирана“ от чуждите калкулатори – напр. от италианския си конкурент. Че в най-добрия случай тя била усъвършенствана негова версия. Това не е и няма как да е вярно, тъй като по времето, когато апенинската машина стига в България, проектантският колектив на българския калкулатор отдавна е извел Елката в много напреднал стадий на разработка, а заложените крайни срокове не чакат. Начинът на работа на 6521 и неговите алгоритми са съвсем различни от тези на италианския конкурент, а това не е без значение, тъй като по-късно италианците предприемат мощна патентна кампания с цел да патентоват своето изделие във колкото се може повече индустриални държави (включително и в България), което е показателно – в един момент нашата страна им става сериозен конкурент. В крайна сметка, независимо че конкурентните патентни претенции са изложени в над 100 страници, компетентно технологично жури решава спора в наша полза. ?

КАК РАБОТИ

Първото нещо при решаването на дадена задача е да се въведат участващите в нея числа. Въвеждането на числата става с помощта на десет цифрови клавиша (за различните цифри от 0 до 9). Има още два клавиша за въвеждане на знака на числото и десетичната точка. Клавишите се натискат в същата последователност, в която числото би било написано върху лист хартия. Цифрите се подават една след друга — всяка нова цифра застава на мястото на единиците, а въведените преди това цифри се изместват една стъпка наляво. Описаните действия могат да се наблюдават на екрана на калкулатора и да се контролират. Ако при въвеждането е допусната грешка (неправилно натискане на друг клавиш вместо необходимия), съществува възможност за връщане на числото надясно с изхвърляне на последната цифра или за пълното му изтриване.

Ако трябва да се събере колона от числа, след въвеждането на всяка цифра, се натиска клавишът Т.  Този клавиш задейства схеми, които изпращат числото в един специален регистър и го прибавят към намиращото се там. Такива регистри, в които може да става натрупване, се наричат сумиращи апарати. ЕЛКА 6521 , за разлика от известните дотогава електронни калкулатори, има два независимо действащи сумиращи апарата, в които може да се извършва както събиране, така и изваждане. След извършване на натрупване в някой от сумиращите апарати, индикацията от екрана автоматически се изчиства, за да се подготви въвеждането на следващото число. Прочитането на получените резултати става с помощта на два клавиша. Единият клавиш осъществява прочитане без изтриване на сумиращия апарат (за прочитане на междинни резултати или контролно четене). Прочитането с втория клавиш изтрива сумиращия апарат и се използва за четене на крайни резултати и първоначална подготовка на сумиращите апарати.

При операция умножение първо се въвежда множимото и се натиска клавиш „х“, с което множимото се запомня в един от регистрите на калкулатора. След това се въвежда множителят и се натиска клавиш за задействане на самата операция умножение, след завършването на която автоматически се получава резултатът. Ако изходните числа са дробни, десетичната точка на резултата сама попада на необходимото място. Аналогично се изпълнява и операцията деление. След въвеждането на делимото се натиска клавиш „ : “. След това се въвежда делителят и се натиска клавиш „ = “ за извършване на делението и получаване на резултата.

При операция степенуване, въведеното число може да се повдигне на произволна цяла степен чрез последователни натискания на клавиш „ал“. След първото натискане на клавиша се получава квадратът на числото. Следващото натискане на същия клавиш дава повдигане на числото на трета степен и т. н. Особено необходима операция за научни изчисления е операцията коренуване, която е реализирана за първи път в света в българския електронен калкулатор. ЕЛКА 6521 коренува по същите правила, които се изучават в училище.

Ако при някоя от операциите се получи резултат с повече от 16 цифри, това се нарича „препълване“ и се посочва от специална индикаторна лампичка. Ако препълването се е получило при операциите умножение или степенуване, намиращите се на екрана цифри са младшите 16 цифри от резултата. Старшите цифри на резултата се пазят в един от регистрите на калкулатора и също могат да бъдат прочетени. Това позволява да се умножават големи числа и се получават произведения, имащи до 31 цифри. Например максималните числа, които могат да се умножат са

999999999999999 X 9999999999999999 =9999999999999989000000000000001.

Умножение с такава голяма разредност не притежава нито един от съществуващите през 1965 г.  електронни калкулатори. Друга характерна особеност на българския електронен изчислител в сравнение с останалите е, че при умножение и деление е предвиден режим, при който полученият резултат се анализира и автоматически закръглява с точност до стотни. Това е особено необходимо при различни финансови операции, където се работи с точност до стотинки.

КАЧЕСТВА

Новост в българския електронен калкулатор е също и възможността му да управлява електрическа пишеща машина, на която да се отпечатат на изходните числа или получените резултати. По този начин направо могат да се оформят и различни финансови документи.

За времето си електронният калкулатор ЕЛКА 6521 има извънредно просто и удобно управление.

Всеки резултат, който се е появил на екрана, може отново да се използва като изходно число за започване на други, най-различни операции! Така лесно се решават и най-сложни математически формули, съдържащи многократни умножения, да се извършват деления, коренувания, повдигания на степен и пр. Получените резултати могат да се запомнят за продължително време в специален регистър — един от сумиращите апарати — който в случая се използва като външна памет.

Към този междинен резултат съществува възможност да се натрупват (прибавят или изваждат) и други междинни резултати. Полученият резултат отново може да се умножава, дели, степенува и т. н. Предвидени са още и редица други удобства, които облекчават и ускоряват работата, като електронен брояч на извършените операции, деления на 10 чрез изместване и т.н.

Като цяло създаването на ЕЛКА 6521 представлява голям успех за България по онова време. Както отбелязахме в началото, с него страната ни става четвъртата поред в света, която създава такава джаджа. Предвиждала се е и разработката на собствено печатащо устройство към него.

 


В категории: Ретро Флагман


15
Коментара
15
Коментара по темата
15.
ALF
16.09.2019 09:36:25
0
1
Преди калкулаторите бяха сметачните логаритмични линийки. Най-добри бяха френските и съветските 25см
14.
До модераторите :
16.09.2019 08:31:02
0
0
Системата Ви за гласуване и оценка на коментарите Е ПРОБИТА !
Има ли нужда да Ви посочим от кого ???
13.
ХХ
15.09.2019 19:14:27
0
4
@12
Режи вени, трол слабоумен... или покажи на баща си написяното, та той да ти ги отреже, ако е способен да вдене какъв си идиот...
12.
еуро$
15.09.2019 19:00:43
3
201
Тук е като клуба на пенсионера бе мааму стара. Събрали сте се все отбор стари фатмаци и мюлюцинери да хвалите времето на овчарина тодар ))) Явно всичи сте работили на тази елка и най-вече олюгофрена ХХ, че той най надъхан го гледам ))) Гиди и старите мастийки дето сте сбрани тука ))))
11.
Добавка към коментар 10
15.09.2019 16:35:59
71
2
Ето Ви справка за някои БГ космически апаратури :
RADOM (Radiation Dose Monitor) е български космически уред за прецизно измерване на космическата радиация.

Произведен е в България по разработка на бившия Институт по слънчево-земни въздействия (ИСЗВ) на Българската академия на науките.

Описание
RADOM е от серията апарати „Люлин“ на ИСЗВ, каквито има монтирани на руската орбитална станция „Мир“.[1]

Представлява 256 канален спектрометър-дозиметър за измерване на космическите лъчения. Тежи 160 g и е с размери 110х40х20 мм.[2]

Уредът e монтиран на индийския космически спътник „Чандраян-1“ (октомври 2008 – август 2009), както и на Международната космическа станция. Предполага се, че Китай също ще го използва в някои от бъдещите си космически проекти.

Използва се за определяне на дозите на йонизиращите лъчения в околната среда на Луната.
10.
До 8
15.09.2019 15:59:31
61
3
Я сега да те попитам бе приятелче - ти чувал ли си изобщо за Съветската орбитална станция "Мир" ??? Явно не си ! Ама и защо ли ти е ? Нали знаеш кой е Кондьо и Милко Калайджиев ?
Ти знаеш ли бе приятелче , че същата тази орбитална станция беше единствена по рода си в света ? И знаеш ли , че НАДЖИВЯ ТРИ ПЪТИ проектния си живот ??? А знаеш ли , че вътре беше буквално НАТЪПКАНА с ЧИСТО БЪЛГАРСКА космическа апаратура - 100% Уникална Българска разработка ??? Знаеш ли , че твоите западни "партньори" , дълги години изобщо НЕ ЗНАЕХА какво изобщо представлява такъв тип апаратура ? Я СЕГА ДА ЧУЕМ от кого ЛИ СМЕ Я ОТКРАДНАЛИ , след като тя повече от 10 години беше ЕДИНСТВЕНАТА по рода си в света ???
9.
ХХ
15.09.2019 14:48:44
67
1
Не съди за другите по некадърните идиоти дет се събирате на конференциите на конрад аденауер и зайдел...
Не всички хора са отрепки като вас.
8.
флагман идиоти
15.09.2019 14:42:12
7
94
Под измислена статия като тази можеш да видиш колко много ,,полезни,,идиоти има...същите които са заврели по едно руско знаме в задника си и повтарят като папагали русия, путин ,бай тошо...Нищо не сме произвеждали бе нито сме открили и измислили по време на соца и руското робство..НИЩО,ако е имало нещо то е било крадена западна технология и побългарена тук зад желязната завеса където не важаха законите на нормалните държави и демокрацията.
7.
ХХ
15.09.2019 13:19:18
47
2
@6
Ши станат я, щот това са ценностити на брюкселските изроди, дет олигофрените кат хм изповядват, а толерантното стадо търпи.
Факт.
6.
???
15.09.2019 12:56:32
5
1
До 5
Те черните като станат повече в България, няма да им се вижда чудно, че Орфей е негър във филм от Холивуд.
5.
Светла му памет и вечна слава на Бай Тошо !
15.09.2019 11:43:54
129
13
Докато имаме в Държавата си таквиз НИКАКЪВЦИ като "хм" , винаги ще се влачим бедни и последни !
Фактите са си ФАКТИ , моето момче ! НРБ беше водещ производител на електроника в целият свят и това се знае навсякъде ! Съвсем друг е въпроса , че в днешно време историята съвсем съзнателно СЕ ПОДМЕНЯ , като за целта е крайно необходимо някои факти да се премълчават ! И най-зловещия пример за това се казва Япония ! ( там НИКЪДЕ не се казва откъде аджеба се взеха тия атомни бомби над Хирошима и Нагасаки ) ! Само , че ние знаем , помним и се гордеем с историята си , нещастнико ! А таквиз като теб утре НИКОЙ няма ги помни ! Щото наистина сте КРЪГЛА НУЛА ! И такива ще си умрете ...
Апропо : Така любимия ти Уиндоус е операционна система за която е необходим компютър !
А компютъра е изобретен от БЪЛГАРИНА Джон Атанасов !
Да ! Колкото и да ти е мъчно , те такова животно като "Американска нация" нЕма !
Българска обаче - все още ИМА !!!
4.
хм
15.09.2019 10:52:07
14
105
Странно как по света този „факт” е неизвестен,а се пропмня от време на време само у нас.На гол гъз,чифт пищови казал народа.Ся тия от соца да видят на уиндоуса дето ползват кога е „измислен”,че и цветен,а после дами фалят „Правеца”.
3.
До 2
15.09.2019 10:48:21
52
3
Не знам какво произвеждаме но според Пинокио Методиев Борисов сме изнесли продукция за 28 млрд. лева. Това се казва демократично постижение в тимбарицата на главоча Бойко !
2.
Истината
15.09.2019 08:44:23
80
16
А какво изобретихме в демокрацията, че не се сещам? Изобщо развиваме ли някаква наука и иновации, освен европейския ресор, който ни харизаха :)(
1.
ALF
15.09.2019 08:44:22
5
27
През1977г. струваше 170лв. и адаптор 25лв. В Кореком същият комплект съответно (16+4)USD*3лв=60лв. Ама на черно. Правеше се смяна при студенти чужденци и чрез тях се сдобивахме от Кореком.
Затова и Кореком наричахме "корекция на комунизма."
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Тръмп ограничава защитата, с която се ползват социалните мрежи Тръмп ограничава защитата, с която се ползват социалните мрежи

Според Twitter това ще застраши бъдещето на онлайн речта

Първо във Флагман.бг: Стана ясно кога ще отворят хотелите в Слънчев бряг Първо във Флагман.бг: Стана ясно кога ще отворят хотелите в Слънчев бряг

Ръководствата на „Съюз на собствениците“ Слънчев бряг и „Слънчев бряг“ АД обсъдиха ситуацията и предизвикателствата пред подготовката най-големия комплекс у нас за туристически сезон 2020

Прокуратурата иззе компютъра на екоминистъра Емил Димитров-Ревизоро Прокуратурата иззе компютъра на екоминистъра Емил Димитров-Ревизоро

Служителите в цялото министерство седяли в коридора и чакали да ги арестуват

Башар Рахал прави щерките си актриси Башар Рахал прави щерките си актриси

От дълги години Башар е женен за Калина Рахал, от която има две дъщери

Честито! Бабинова чака бебе Честито! Бабинова чака бебе

Минути след като съобщи новината, Весела получи и редица честитки

Офисната работа започва да изчезва: Научете се да се адаптирате Офисната работа започва да изчезва: Научете се да се адаптирате

Работното място започва да се превръща в абстрактно понятие

Двигателите, които навлизат в света на автомобилите Двигателите, които навлизат в света на автомобилите

Основната причина са екологичните изисквания за емисиите на въглероден диоксид

Горенето на боклуци спряло, Ревизоро дал пари за център, който да наблюдава вноса Горенето на боклуци спряло, Ревизоро дал пари за център, който да наблюдава вноса

Нямам нищо против да направи мораториум на вноса на отпадъци, каза екоминистърът

Поставят паметна плоча за Дърво на мира в Созопол Поставят паметна плоча за Дърво на мира в Созопол

Инициативата е част от Пробега на мира –международна щафета, посветена на хармонията и единството между хората

Започват проверки за български стоки във веригите, глобяват до 5000 лева тарикатите Започват проверки за български стоки във веригите, глобяват до 5000 лева тарикатите

Етикетът трябва да отговаря на съдържанието на продукта, а санкциите са завишени няколко пъти, каза министър Танева

Коя е зодията на милиардерите Коя е зодията на милиардерите

Най-много милиардери има сред везните

Как GDPR се превърна и в инструмент за репресия над журналисти Как GDPR се превърна и в инструмент за репресия над журналисти

В някои страни от Източна Европа правилата на ЕС за защита на данните са средство за заглушаване на медии

Урсула фон дер Лайен ексклузивно: Средствата за България се увеличават Урсула фон дер Лайен ексклузивно: Средствата за България се увеличават

Важни за страната ни политики като кохезионната, селскостопанската и Фонда за справедлив преход ще бъдат с увеличени средства, което е добре за България

СПИН уби изявения анти-СПИН активист Лари Крамър СПИН уби изявения анти-СПИН активист Лари Крамър

Крамър започва кариерата си като пренаписва сценарии

Медсестра „черпела“ колегите си с бисквити със сънотворни Медсестра „черпела“ колегите си с бисквити със сънотворни

Жената отива в затвора за 3 години

26 души арестувани във Франция и Белгия заради смъртта на мигранти в камион 26 души арестувани във Франция и Белгия заради смъртта на мигранти в камион

Жертвите бяха намерени в заключено ремарке на 30 км източно от Лондон миналата година

Тръмп заплаши да спре социалните мрежи в интернет Тръмп заплаши да спре социалните мрежи в интернет

Тwitter предупреди абонатите си да проверяват твърденията му

Ад край Мюнхен: Мъж се вряза с колата си в тълпа, рани петима Ад край Мюнхен: Мъж се вряза с колата си в тълпа, рани петима

Дете на 2 години е сред пострадалите

Публични домове отново отварят врати - набелязаха крути мерки и пози Публични домове отново отварят врати - набелязаха крути мерки и пози

В Швейцария се надяват скоро забраната да бъде вдигната

Уфолог доказа, че на Марс има живот, намери извънземни охлюви Уфолог доказа, че на Марс има живот, намери извънземни охлюви

Марсианските мекотели са с големината на човешки юмрук, твърди Скот Уоринг

Бойко Борисов във фейсбук Бойко Борисов във фейсбук Пеевски е обикновен депутат, напоследък само дарява
Виц на деня Виц на деня - Иванчо, теб баща ти бие ли те?
- Ние сме десет братя и аз съм най-малкия и докато стигне до мен се изморява.
Виц на деня Виц на деня Канибалите също мислят, че хората са създадени един за друг. Статус във фейсбук Статус във фейсбук За конкуренцията трабва да се казват или лоши неща, или нищо.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева

Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter

Затвори