×
Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман
Накратко
НА ЖИВО

От утре: Дискотеки, клубове и пиано барове само наполовина пълни


22 Октомври 2020, Четвъртък, 21:20 ч.
Автор: Флагман.БГ

В обектите от този тип се допуска само по един посетител на всеки 2 кв.м. площ

Посещенията в дискотеки, клубове, пиано барове и други нощни заведения от утре ще се извършват при нови противоепидемични мерки, предвижда нова Заповед на министъра на здравеопазването Костадин Ангелов. Максималният капацитет на тезиз аведения ще бъде драстично редуциран, като на различните купони, които предстоят, ще бъде допускан по 1 човек на 2 кв.м. площ от заведението. 

Това реално значи, че капацитетът на тези обекти се редуцира двойно, след като в началото на пандемията бе намален от 3 човека на 1 кв.м. до 1 човек на 1 кв.м.

В заповедта на министъра са засегнати и някои от най-важните новости в борбата с коронавируса, Вижте пълния текст:

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение No 673 на Министерския нсъвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение No 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение No 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение No 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение No 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение No 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение No 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23.10.2020 г. до 30.11.2020 г.:

 

1. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията
на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

2. Присъственото реализиране на дейностите във висшите училища, се осъществява съгласно изисквания на съответното висше училище при спазване на въведените със Заповед No РД-01-609 от 21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, като при възможност обучителният процес се провежда и от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

3. Езикови центрове, образователни центрове, занимални, организирани от юридически и физически лица предоставят услугите си в електронна среда, а при невъзможност - при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1,5 метра, при условията на т. 14 и съобразно указанията по т. II.

4. Центровете за подкрепа на личностното развитие възобновяват своите занимания в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

5. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия наизложбената индустрия и други обществени мероприятия се препоръчва да се провеждат в неприсъствена (дистанционна форма), а при невъзможност могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 14 и съобразно указанията по т. II.

6. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч.
в читалища, културни домове, частни обекти, военни клубове и други), при спазване на физическа дистанция от 1,5 м, при условията на т. 14 и съобразно указанията по т. II.

7. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен характер за всички възрастови групи на закрито се провеждат без публика. При провеждане на спортни състезания на закрито се допуска публика, при настаняване на зрителите най-малко през една
седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при заетост на местата не повече от 50% и при условията на т. 14 и съобразно указанията по т. II.

8. При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика до 1 000 души на сектор, при заетост на местата не повече от 50%, настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 14 и съобразно указанията по т. II.

9. При провеждането на футболни мачове на Националния стадион „Васил Левски“ се допуска публика до 30% заетост на местата, настаняване на зрителите най-малко през две седалки и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 14 и съобразно указанията по т. II.

10. Посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на 2 кв. м. от нетната търговска площ на обекта, при условията на т. 14 и съобразно указанията по т. II.

11. Групови празненства на открито и на закрито (в т.ч сватби, кръщенета и други), се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 14 и съобразно указанията по т. II.

12. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

13. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

14. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед No РД-01-609 от 21.10.2020 г.

15. Министрите и държавните органи съгласно функционалната си компетентност да предприемат спешни и незабавни контролни мерки на територията на цялата страна, като усилията да бъдат насочени към задължително прилагане и спазване на настоящата заповед и на Заповед No РД-01-609 от 21.10.2020 г. Всички прояви и събития, както и дейностите по т. 1- 13 следва да се организират при условия на засилен предварителен и текущ контрол.

16. Министърът на земеделието и храните да възложи на Българска агенция по безопасност на храните реализирането на проверки в заведенията за хранене и развлечения, контролирани от агенцията.

17. Министърът на труда и социалната политика да възложи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ реализирането на проверки на работодатели, относно спазване на изискванията съгласно настоящата заповед и на Заповед No РД-01-609 от 21.10.2020 г.

18. Областните управители и органите на местно самоуправление и местна администрация, в рамките на функционалната си компетентност и при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създадат необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на страната, като разпореждат организационни мерки, в случай на необходимост, при отчитане на конкретната специфика и данни за съответната област.

19. Органите на държавния здравен контрол да продължат реализирането на своите контролни правомощия, като за резултатите да информират министъра на здравеопазването, по ред, определен от него.

 

II. Министрите съгласно функционалната си компетентност дават указания, след съгласуване с министъра на здравеопазването, за прилагането на въведените с тази заповед мерки в контролираните от тях сфери и да създават организация за изпълнението им. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство.

III. Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на техните правомощия. Заповедите се публикуват на интернет страницата на съответната община. Кметовете на общини създават организация за работа на детските ясли и детските градини на територията на съответната община, съобразно спецификата на всяка община, при условията на т. I, т. 14 и съобразно указанията по т. II.

IV. Заповед No РД-01-603 от 13.10.2020 г. се отменя.

V. Заповедта влиза в сила от 23.10.2020 г.

VI. Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, на министрите, на областните управители и на кметовете на общини, и да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

VII. Регионалните здравни инспекции да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на организация за изпълнение на мерките в учебните заведения.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


В категории: COVID-19


13
Коментара
Микс от подправки за риба
Микс от подправки за риба 05/12/2020, Събота 21:23 0
Взривете гадната 2020-а!
Взривете гадната 2020-а! 05/12/2020, Събота 20:00 1
13
Коментара по темата
13.
КФМ
23.10.2020 11:21:23
0
2
Наполовина пълни или наполовина празни, туй е животът бедни ми Санчо, задуй яж салама на вожда и не се обаждай много. Виждаш че и без това няма смисъл, на 121 място сме по свобода на словото

P.S. А, да! Забравих! "Ми оди пеш бее!" ... ей тъй дет се казва за здраве. Тоя съвет го научих от една много умна кърджалийска П (поетеса, вий ко си помислихтИ ся?)
12.
Селянин
23.10.2020 08:22:25
0
5
Колкото се спазва забраната за пушене, толкова и това ще се спазва.
11.
Абдулманаф
23.10.2020 08:08:05
0
5
То в Бургас значи цял живот си ги спазваме тия мерки хахаха тук не е имало плън клуб/дискотека/ресторант от 20 години сигурно.
Местното население предпочита да дава и малкото пари които има по фитнес/хапове/наркотици/анцузи/бмв-та и питбули отколкото по нощен живот хаха
10.
Гербаджия
23.10.2020 07:44:46
0
8
ЗАТВАРЯЙ ВСИЧКО... ВЕЧЕРЕН ЧАС... ГЛОБИ, АКТОВЕ... пекахте дупетата лятото. Сега рамазан... Глад, фалит. Безработни, неплащане на кредити... Срив на имоти... Тотал щета... Най_добрият град за тъпееене. Хахахах
9.
Иван
23.10.2020 07:34:51
2
4
Затваряйте ги какво чакате.
8.
ко ги жалите тия
23.10.2020 05:35:18
1
16
На ресторантьорският бизнес им напавиха мярка 80/20, намалиха им ДДС на 9%, което щели да задържат за себе си да им помогнело да оцелея, нямало да увеличават цените, като се очакваше да намалят... и вчера пак гледах един който се жалваше и говореше че се надявал да не съкращават хора. Направо да си каже сметката и да му превеждат без да си мръдне задника. Бойко ресторантаджията им се кефи, ама харчи готовите заделени пари, свалени от гърбовете на народа. Толкова грешни решения взе тоя и толкова грешни пари хвърли, че е за присъда, че ощети държавата с некадърното си управление
7.
Бургас
22.10.2020 22:42:19
0
10
Игралните Зали Кога Ще Ги Затварят
6.
улица Тамара
22.10.2020 22:41:36
4
5
Хубава работа, ама комунистическа. Управляваме държавата със щабове, заповеди и комисари. Имам чувството, че живея в 1917 г.
5.
Хахаха
22.10.2020 22:16:01
0
24
На този идиот някой обясни ли му , че в Бургас и без пандемия , не може да се напълнят и на половина даже хахахаха
4.
Наполовина бременна
22.10.2020 22:08:42
0
15
Наполовина бременна.
И тази мярка е като предната, не може да се спазва.
3.
burgas
22.10.2020 22:01:53
0
5
Паздеров стига си пил - действай !
2.
или
22.10.2020 21:56:17
3
6
Наполовина празни като главите на някой. Ама прост народ слаба държава.
1.
456
22.10.2020 21:27:14
9
15
1-2-3 все тая.В затворени помещения с бг вентилация е ясно какво се случва каквато и дистанция да има...ще фалират и малкото работещи фирми и хора.Ковидът не се разнася основно нито в училищата,нито в заведенията,а от разни които ходят по пазари в чужбина или гастербайтери,които го домъкват отвън.
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Търсят директори на 17 училища в Бургаско, сред тях и ТОХ-а Търсят директори на 17 училища в Бургаско, сред тях и ТОХ-а

В Бургас се търси директор и за ПГ по дървообработване "Георги Кондолов", а в Поморие - за ОУ "Христо Ботев"

Тодор Желязков гневен на "Игри на волята": Два месеца се блъсках да им направя шоуто, но не бях удобен Тодор Желязков гневен на "Игри на волята": Два месеца се блъсках да им направя шоуто, но не бях удобен

Атрактивен участник съм, заради това ме взеха, но сега не искат дори да ме пуснат на живо, гневи се Табуретката

 

Коледната елха в Камено грейна, кметът с емоционален поздрав Коледната елха в Камено грейна, кметът с емоционален поздрав

Да изпратим смирено трудната за всички ни 2020 г. и да вярваме, че най-хубавото тепърва предстои, призова Вардунски

 

Вижте как изглежда Бургас в навечерието на Никулден Вижте как изглежда Бургас в навечерието на Никулден

Празничното осветление озари центъра, стотици се стекоха край елхата

 

Откраднаха самоличността на Цецка Цачева Откраднаха самоличността на Цецка Цачева

Пускат фалшиви новини от името на бившата правосъдна министърка

 

Смугли крадци си „набраха” играчки от градската елха на Приморско Смугли крадци си „набраха” играчки от градската елха на Приморско

И предишни години коледния символ в морския курорт е ставал обект на кражба

Васил Божков: Гешев изчезна, готви се да плаща Васил Божков: Гешев изчезна, готви се да плаща

ЕС обсъжда приемането на закона "Магнитски"

Андрей Райчев: Властта издържа на тежък натиск, Борисов се върна в диалога Андрей Райчев: Властта издържа на тежък натиск, Борисов се върна в диалога

България не е имала по-успешна външна политика от сегашната, заяви социологът

 

Блъснаха Велислав Минеков от "Отровното трио" Блъснаха Велислав Минеков от "Отровното трио"

В Луковит спирането на пешеходна пътека явно е непознато действие, коментира адв.Николай Хаджигенов

 

Ковид-19 отне живота на 48-годишния граничен полицай Красимир Николов Ковид-19 отне живота на 48-годишния граничен полицай Красимир Николов

Красимир Николов е старши инспектор в ГПУ-Малко Търново с над 18 години стаж в системата на МВР

И Никол с нов нос като Лолита И Никол с нов нос като Лолита Двете на Гришо са се оперирали в Лос Анджелис Взривете гадната 2020-а! Взривете гадната 2020-а!

Великобритания дава опция да стреляте по кола с надпис на изтичащата печална година

 

В Аржентина облагат богатите с данък COVID-19 В Аржентина облагат богатите с данък COVID-19

В сесия, излъчвана на живо в YouTube, и след дълъг дебат, така нареченият "принос за солидарност" беше одобрен с 42 гласа "за“ и 26 "против“

 

Киркоров с пищно тържество за ЧРД на дъщеря си Киркоров с пищно тържество за ЧРД на дъщеря си

Филип се успокои, след като се оказа, че с баща му Бедрос имат изградени антитела срещу коронавирус

 

8 деца делят наследството на Марадона 8 деца делят наследството на Марадона

Цялята собственост на Дон Диего вероятно ще бъде разделена между осемте официално признати деца на легендарния аржентинец

 

Съратник на Тръмп: Нужни са военно положение и трибунали Съратник на Тръмп: Нужни са военно положение и трибунали

Спецченгета мъртви след бой в Германия за сървърите на „Доминиън“. Какво съдържат те?

 

Тръмп отново обжалва президентските избори в Джорджия Тръмп отново обжалва президентските избори в Джорджия Води серия от дела за да си върне властта Семейството Тръмп ще се мести във Флорида Семейството Тръмп ще се мести във Флорида Слуховете гласят, че Мелания вече се е заела с търсенето на добро училище Трима бивши US президенти готови да се имунизират публично срещу COVID-19 Трима бивши US президенти готови да се имунизират публично срещу COVID-19

Барак Обама, Джордж Буш и Бил Клинтън се надяват това тяхно решение да отправи мощно послание към нацията

 

Шок! Адолф Хитлер спечели изборите в Намибия Шок! Адолф Хитлер спечели изборите в Намибия

Като дете смятах, че е напълно нормално име. Едва когато пораснах, разбрах, че този човек е бил злодей, признава новият Хитлер и обещава, че няма да "иска да подчини целия свят"

 

Жозе Моуриньо, мениджър на "Тотнъм" Жозе Моуриньо, мениджър на "Тотнъм" Ние сме като пони на конно състезание. Виц на деня Виц на деня - Вие с компютрите на "ти" ли сте, или на "вие"?
- На "твойта мама" съм!
Виц на деня Виц на деня - Тате, един в училище ме нарече гей.
- И преби ли го?
- Не можах, толкова е сладък...
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Не знам вас какви аромати ви възбуждат, ама мен кисело зеле със свинско направо ме побърква!
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева

Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter

Затвори